“Tree of the year 2020” contest is looking for stories of loved and remarkable trees

(БГ) Кои са любимите на хората дървета? Какво ги прави по-различни и толкова ценни за нас? За единадесета поредна година конкурс „Дърво с корен“ търси отговорите на тези въпроси. Той събира онези скъпи на сърцето ни дървета, с които ни свързват лични или семейни спомени, които са се превърнали в пазител на дадена природна местност или населено място, които сплотяват общностите и са неделим участник в техните делници и празници.

We planted a new forest near the village of Plana

(БГ) Тази есен поставихме начало на новата ни мисия „Гора“ – през следващите 3 години ще подпомогнем възстановяването на засегнат от корояд участък от борово насаждение край с. Плана. В рамките само на три акции успяхме да разчистим от трева и храсти предизвикателния терен и да засадим 720 фиданки черен бор.

“Reclaim our Civil Space!” Launch Event Webinar

The ”Reclaim our Civil Space!” project aims at addressing the trends of democratic backsliding and shrinking civil space observed in Central and South-eastern Europe, by enhancing regional cooperation and networking among civil society organizations from the bottom up. Join our launch event webinar on September 22 to learn about the main outlines of the program, the kinds of activities that are foreseen in your country and how you and your organization can be part of the change this project brings to our region.