ЕКИП

Любомира Колчева – Директор

lkolcheva@bepf-bg.org

Дима Котева – Програмен координатор

dima@bepf-bg.org

Васил Маджирски – Програмен координатор

vmadzhirski@bepf-bg.org

Мартин Маринов – Технически сътрудник

mmarinov@bepf-bg.org

Александра Георгиева – Връзки с обществеността и фондонабиране

alexandrageorgieva@bepf-bg.org

Росица Русева-Янарис – Програмен координатор

 316 посещения