ЕКИП

Любомира Колчева – Директор

[email protected]

Дима Котева – Програмен координатор

[email protected]

Васил Маджирски – Програмен координатор

[email protected]

Мартин Маринов – Технически сътрудник

[email protected]

Александра Георгиева – Връзки с обществеността и фондонабиране

[email protected]

Росица Русева-Янарис – Програмен координатор

 768 посещения