Годишни отчети на фондация „ЕкоОбщност“

 

2019

 

Годишен финансов отчет за 2019 г.

Годишен доклад за дейността за 2019 г.

 

2018

 

Годишен финансов отчет за 2018 г.

Годишен доклад за дейността за 2018 г.

 

2017

 

Годишен финансов отчет за 2017 г.

Годишен доклад за дейността за 2017 г.

 

 

Loading