Тази пролет, заедно с нашите партньори от „Карго планет“ и „Празнични герои“, организирахме едно по-различно събитие недалеч от София. На 15 април в района над село Кокаляне проведохме вълнуваща акция със състезателен елемент, в която призовахме участниците да допринесат за осъществяването на три добри каузи.

Приканихме корпоративни компании да организират свои отбори от десет служители, с които да се включат в състезание по залесяване и така да спомогнат за опазването на красивата българска природа. И освен това, със средствата, събрани от таксата им за участие, да подкрепят още две каузи – тази на „Празнични герои“ за осигуряване на празнична великденска трапеза за семейства в нужда и на фондация „ЕкоОбщност“ – за подпомагане дейностите по опазване на белоглавия лешояд във Врачански Балкан.

На поканата ни се отзоваха екипите на четири компании, с които прекарахме неделния ден край местност „Буката“ над село Кокаляне и заедно засадихме 450 фиданки бял бор и 200 фиданки зимен дъб. Поразеният от върхов корояд участък от борова гора, на който работихме, е бил превантивно изсечен, за да се изолира от останалата все още здрава част. Всички участници в мисията първо трябваше да разчистят терена от по-едрите клони и да го подготвят за залесяване, като оформят тераси и изкопаят дупки за фиданките.

В състезателната част на акцията проверихме кой отбор колко дръвчета може да засади най-бързо, но и най-качествено, за да е сигурно прихващането на борчетата и дъбчетата. За правилното засаждане зорко следяха приветливите служители на Държавно горско стопанство – София, без чието съдействие мисията не би могла да се осъществи. Надпреварата спечели сплотеният екип на „Карго планет“, а второто място си заслужиха „KPMG“ – отборът с най-спортсменски дух. На трето място застанаха „Екобулпак“, които се проявиха като екипа с най-прецизно засадени дръвчета. С цели два отбора на терена присъстваха служителите на „Мерк България“, които бяха отличени като компанията с най-внушително присъствие на мисия „Гора“. А отборът на „Празнични герои“, в който се включиха и доброволци, си спечели наградата за най-весел и сплотен екип. След натоварената работа, всички участници се отдадоха на заслужена почивка и зареждащ силите пикник, докато се наслаждаваха на спокойствието и откриващата се към София гледка.

Освен със закачливия си състезателен елемент и тройната полезност, която цели, тази инициатива се различава от обичайните и защото няма да спре дотук. За първи път ще продължим след залесяването, като положим грижа по отглеждане на фиданките в следващи три акции през годината, при които ще оплевим и прекопаем прихваналите се дръвчета, за да ги подготвим за зимата.

От името на нашите сътрудници от „Карго планет“ и „Празнични герои“ и от свое име сърдечно благодарим на екипите на четирите компании, които се включиха в мисията, както и на всички доброволци за участието, въодушевлението и добре свършената работа!

 2,283 посещения