Тази есен се включихме с подкрепа за осъществяване на инициативата „Започни просто – засади дърво“, подета от Цветомир Илиев, художник, живеещ в Еленския Балкан. Като творец, в многобройните си пътувания до различни места, навсякъде се сблъсква с човешка намеса в дивата природа. Той е силно впечатлен от темповете на изчезване на горите – уви, не само в резултат на природни бедствия, а по-скоро поради причинявани от човека щети – изсичане, лошо стопанисване, пожари. Това провокира желанието му чрез изкуство и организиране на доброволчески акции за залесяване да допринесе за засаждането на колкото се може повече дървета.

Чрез приятелски кръгове и доброволческата платформа TimeHeroes.org успява да събере 14 съмишленици от цялата страна (Радомир, Крумовград, Зверино, Своге, Елена, Варна, Бургас, София, Велико Търново) за залесяване в Еленския Балкан в периода 17-25 октомври тази година.

Държавно горско стопанство – Елена е ключов партньор. Насоките и съветите на „чичо Ваньо“, както приятелски всички наричат отговарящия за работата им служител на Горското стопанство, са основното обучение и проверка за качеството на усилията им. Залесяването с едногодишни фиданки черен бор е на площи, намиращи се в района на с. Берковци и в рамките на 20 дка повалени от снеголом гори. Теренът е пресечен. Мястото е каменисто и трудно достъпно.

Пъстрата група от 14 души, участващи в акцията, събира хора с най-различни интереси и професии – студенти и в момента неработещи, зоолог, еколог, зъболекар, биолог, финансов анализатор, занаятчия, художници и стюардеса. При все че в ежедневието те работят с други „оръдия на труда“, само за ден-два усвояват техниката с търнокоп и садило.

Инициативата на Цветомир е един пример, че всичко е възможно, ако човек работи и има увереност и желание да постигне своя мечта. Идеята за това първо залесяване успява да набере скорост и подкрепа само в рамките на 2 месеца и се осъществи в резултат на активни разговори и срещи със съмишленици и доброжелатели сред представители на фирми, институции, неправителствени организации и граждани.

Тази първа акция за засаждане на дървета в Еленския Балкан се проведе благодарение на участието на 14-те доброволци и подкрепата с идеи, опит, материали, осигурен безплатен транспорт и нощувки за участниците, както и с финансов ресурс от:

ДГС–Елена, платформата TimeHeroes, туристическо дружество „Чумерна“, фондация „ЕкоОбщност“, супермаркет „Панда“ в гр. Елена, дарители на фондация „ЕкоОбщност“, дарители чрез platformata.bg, „Биомет“, „М-бус“, „Елит транс“, бизнесмени от Елена и София, както и физически лица от София, Пловдив, Елена и др. И с балканското гостоприемство на еленчани, които приеха доброволците като скъпи гости, запознаха ги с местните занаяти и музеи. 

Снимки: Цветомир Илиев

 

 1,486 посещения