Успешно отгледахме младата гора над Кокаляне

С доброволческите акции през последните две седмици приключи участието ни във възстановяването на част от поразена от върхов корояд гора над с. Кокаляне, където през последните 3 години засаждахме и отглеждахме нови фиданки. Признателни сме за подкрепата на всички над 450 участници, избрали да се включат в тази кауза, защото без техния труд, обич към природата, време и настроение днес нямаше да се радваме на тази нова гора.