„Расти, боре, голям бор да станеш!“

От миналата есен, със съдействието на Държавно горско стопанство–София, поехме дългосрочна грижа за горски терени на четири различни места в околностите на столицата, където имаше нужда от нови насаждения – край селата Плана и Мало Бучино, в близост до Кремиковци и хижа „Алеко“ на Витоша. Защо дългосрочна грижа? Защото колкото и да е ценно да садим нови гори, да възстановяваме увредени или унищожени съществуващи, още по-важно е фиданките да бъдат отглеждани в продължение на поне 3 години, за да се подкрепи тяхното оцеляване и израстване. И така, след като залесихме новите терени миналата есен и пролет и наминахме да ги прекопаем и оплевим през лятото, дойде време отново да се погрижим за тях, за да ги подготвим за суровите условия през зимата.

В края на септември, заедно с екипа на „Атос Ай Ти Солушънс енд Сървисис“, прекопахме и оплевихме младите дръвчета в боровата гора край с. Плана. Част от новозалесените фиданки не се бяха прихванали, затова извършихме и т.нар. „попълване“, т.е. на тяхно място засадихме други.

Дъждовното време и ниските температури по-миналата събота не разубедиха и въодушевения екип на „Дъ Бърджис Груп“ да се включи в есенното отглеждане на залесените през пролетта бели борчета в горски участък над с. Мало Бучино. За пореден път се убедихме, че желанието и вътрешният подтик са основното, което движи духа на доброволеца!

А на следващия ден, със сърцатите доброволци от клуб по народни танци „Витоша“ и помощта на служителите от дирекцията на природен парк „Витоша“, се погрижихме за малките борчета край хижа „Алеко“. Освободихме ги от високата трева, която беше превзела цялото място и спираше достъпа им до светлина, окопахме ги и попълнихме с 40 нови фиданки. Част от групата дори успя, въпреки силно неблагоприятните метеорологични условия, да се придвижи и поработи на дървената скара в местността Платото по маршрута х. „Алеко“–м. Платото–заслон „Ушите“–м. Златни мостове. Скарата е поставена, за да помогне за възстановяването и поддържането на защитено местообитание „Преходни блата и плаващи подвижни торфища“ и се ползва често от преминаващи туристи. Доброволците съумяха да я почистят и подготвят за лакиране преди настъпващия зимен сезон.

Въпреки напоения от дъжда терен и студеното време екипите на „Карготек България“ и „Кохирънт Сълюшънс“ се отзоваха тази неделя да довършим останалата работа по отглеждането на фиданките над с. Мало Бучино. Освен че помогна с прекопаването, групата засади и нови 40 борчета на мястото на неприхваналите се. Радващо бе да наблюдаваме децата, които бяха дошли с родителите си и със старание и желание се включиха в дейностите, и вече имат своето първо засадено дръвче.

Благодарим ви сърдечно, приятели – за настроението и неизчерпаемата сила да творите добро! Свършихте прекрасна работа! Надяваме се напролет да намерим в крепко здраве младите борови гори, добре прихванали се в новия си дом, и на четирите терена.

 

 587 посещения