С мотика и песен в гората наесен

От миналата есен, със съдействието на Държавно горско стопанство–София, поехме дългосрочна грижа за горски терени на четири различни места в околностите на столицата, където имаше нужда от нови насаждения. След като ги залесихме, а през лятото наминахме да ги прекопаем и оплевим, дойде време отново да се погрижим за тях наесен, за да ги подготвим за суровите условия през зимата.