На 25 и 26 февруари, в хотел „Шипка“ в София, фондация „ЕкоОбщност“ проведе Годишна партньорска среща със съмишленици от гражданския сектор и бизнеса, които активно работят за по-добро общество и околна среда в България. В срещата взеха участие повече от 30 организации от над 15 населени места.

Целта на събитието беше да се обърне специално внимание на наличните ресурси за посрещане на предизвикателствата в сектора, на основните пречки и възможните начини да бъдат преодолени.

По време на дискусията участниците очертаха няколко основни потребности в работата си: от програми финансиращи местни екологични инициативи, от платформа за изява на малките организации, обмен на информация между тях и координация за включването им в общи действия и кампании.

Като основни трудности в работата си организациите посочиха липсата на експертен и организационен капацитет и на добри държавно утвърдени регламенти, стандарти и съдействие от страна на институциите. Също така, като пречки дефинираха и недостатъчния обмен на информация, вътрешна комуникация и външна публичност, както и трудностите с координирането на общи действия.

 

 67 посещения