На 25 октомври 58 ученици от 7-и до 11-и клас на Математическа гимназия „Гео Милев“ и СУ „Стоян Заимов“ в Плевен се докоснаха до любопитния свят на прилепите по време на урок и разговор със Стоян Горанов – експерт от Центъра за изследване и защита на прилепите към Националния природонаучен музей – БАН, в рамките на проект „Кайлъка – живата изследователска лаборатория на природата“, финансиран от Обществен борд на TELUS International в България.

Младежите научиха интересни факти за прилепите: въпреки че традиционно за тях се говори като за „летящи мишки“, те не са от разред „Гризачи“, а от разред „Прилепи“ от клас „Бозайници“ и са единствените летящи бозайници; обикновено отглеждат само 1 малко на година и в процеса участва само майката. Стоян Горанов запозна гимназистите с методите за преброяване на прилепи и с организацията на малките в колонии тип „детски градини“, в които безпогрешно всяка майка намира своето бебе-прилеп. В урока бяха изяснени и главните фактори, водещи до влошаване състоянието на местообитанията на прилепите, както и ролята на човека за опазването им. Особено внимание беше обърнато на необходимостта от несмущаване на тези малки бозайници, имащи изключително важна роля за равновесието в природата.

Учениците и техните преподаватели – Татяна Манойлова и Руми Тодорова от МГ „Гео Милев“, и Катя Трифонова от СУ „Стоян Заимов“ – се запознаха още и с основните правила при наблюдение и изследване на прилепите, както и със законовите изисквания за съгласуване на дейности по проучването им, тъй като те са защитен вид. Експертът от БАН сподели и данни от теренните изследвания в изкуствено подземно местообитание в защитена местност Кайлъка, където бе установена колония от около 1500-2000 индивида, включваща 6 от 33-те вида прилепи, срещащи се у нас (от общо 35 за континентална Европа). Това откритие превръща Кайлъка в ключово място за опазване на прилепите в региона.

 

Проект „Кайлъка – живата изследователска лаборатория на природата” е подкрепен
финансово от Обществения борд на TELUS International в България и се изпълнява
от фондация „ЕкоОбщност” в сътрудничество с Регионален исторически музей - Плевен.

 

 3,555 посещения