Жителите на четири села от три общини в страната се включиха в информационни и демонстрационни дейности за оползотворяване на органичните отпадъци от земеделските стопанства и личните дворове. Те са провокирани от ежегодните пожари, които възникват на територията на Бесапарските ридове и унищожават ценното природно разнообразие там. А причините за тях най-често се коренят в безразборното изхвърляне на клони от пролетната резитба, които създават благоприятни условия за появата на огнената стихия. На обученията, организирани от сдружение „Млад природозащитник – Бесапара“, с. Бяга, присъстват над 100 участници, които активно дискутират наболелия проблем, засягащ пряко техните стопанства.

През последните 5 години пожарите край селата Бяга, Исперихово и Капитан Димитриево в общините Брацигово и Пещера не са рядкост. Те са предизвикани от неволно или умишлено запалване на отпадните сухи треви и клони от резитбата на овощни дървета, струпвани на нерегламентирани места. Проблемът се задълбочава с всяка изминала година, тъй като площите с трайни насаждения се увеличават. Предпоставките за възникването на пожари се засилват и поради незаинтересоваността на земеделските стопани, липсата на механизми за контрол и трудното установяване на нарушителите, изхвърлящи съчки и извършващи палежи. Огънят лесно се разпространява от землищата на трите села по околните Бесапарски ридове, които са защитена зона от мрежата Натура 2000, дом на ендемични растения, редки и защитени птици, гризачи, насекоми.

За да опазят пъстрата палитра от биоразнообразие на Бесапарските ридове, подлагана на ежегодно опожаряване, следствие от действието и бездействието на местните жители, доброволците от сдружението предприемат стъпки за намаляване на предпоставките, водещи до пожари. Те предвиждат теоретични и демонстрационни обучения пред земеделските производители относно икономическите и екологични ефекти от оползотворяването на зеления отпадък. На семинарите, за чието провеждане се отзовава и експерт от РСПБЗН – Пещера, участниците научават как да предпазят стопанствата си от опожаряване, чрез надробяване на клоните от пролетната резитба, а също и за какво могат да ползват дървесните стърготини. След лекциите се провеждат и демонстрации за безопасна работа със закупена за целта дробилка на клони, която да се отдава и ползва в бъдеще от собствениците на овощни градини. Благодарение на отразяването в местните печатни медии, инициативата привлича вниманието и на кмета на с. Величково, общ. Пазарджик, по чиято молба се провежда допълнително обучение и пред тамошните заинтересовани жители.

От „Млад природозащитник – Бесапара“ са убедени, че за да спрат пожарите, са нужни също лично ангажиране и финансови изгоди за земеделците. А от органичния отпадък, който се превръща в биотор и мулч, има директна полза, тъй като се намаляват разходите за изкуствени торове и хербициди, и за поливане на градината. В желанието си да засили ефекта от своята инициатива, екипът на сдружението монтира три големи табла с полезна информация за употребата на дървесен чипс и за превенцията от пожари. Допълнително са поставени 18 табелки, забраняващи паленето на огън в рискови територии от Бесапарските ридове.

В инициативата са въвлечени и ученици от селата Бяга и Исперихово, които участват в поход в защитената зона по маршрути с повишен риск от възникване на пожари. Освен че научават какво може да причини пожар и как да се реагира в такива ситуации, заниманието цели и да провокира наблюдателността на децата чрез сформиране на „Зелени патрули“. Участниците в тях трябва да уведомяват членове на сдружението, ако имат съмнения за възникнал пожар, за да бъдат предприети последващи действия за проверка и подаване на сигнал към компетентните органи.

Проектът „Втори живот“ на  СНЦ „Млад природозащитник – Бесапара“, с. Бяга, се реализира в периода декември 2015 г. – май 2016 г. в рамките на програма „Съгради промяна“, с финансовата подкрепа на фондация „Чарлз Стюарт Мот”, предоставена чрез фондация „ЕкоОбщност”.

 430 посещения