“МЛАДИТЕ ЗА КЛИМАТ НА ПРОМЯНА” е мотото на серия от инициативи за младежи от София, Сливница, Ловеч, Трявна и Велико Търново

9 март 2023

Четири неправителствени организации осъществяват свои инициативи, насочени към промяна в поведението и нагласите на младите хора по отношение на природата, устойчивото развитие, климатичната криза и… Още »


Стартира новата програма за малки проекти на фондация „ЕкоОбщност“ “МЛАДИТЕ ЗА КЛИМАТ НА ПРОМЯНА”

2 февруари 2023

Фондация „ЕкоОбщност“ обявява програма за малки проекти за финансиране на дейности, които насърчават устойчиво развитие и промяна в поведението и нагласите на младите хора по… Още »


Гласуването за „Европейско дърво на годината“ започна

1 февруари 2023

Гласуването в конкурса „Европейско дърво на годината 2023“ започна по традиция на 1 февруари. Всички, които желаят да се включат в избора на най-интересно и любимо дърво, могат да гласуват онлайн до 28 февруари на интернет страницата www.treeoftheyear.org


Ученици обсъдиха възможности за доброволчество и участие в обществения живот

1 декември 2022

На 28 ноември Фондация „ЕкоОбщност“ в партньорство с Националния алианс за работа с доброволци организира в Пловдив среща-разговор на тема: Участие на младите хора в екологичното развитие на общностите и в определянето на политики като доброволци.


Конкурсът „Дърво с корен 2022“ тази година е посветен на климатичните промени

15 август 2022

Конкурсът „Дърво с корен 2022“, който търси най-интересните дървета в България, тази година е посветен на климатичните промени   За тринадесета поредна година фондация „ЕкоОбщност“… Още »


Младежки онлайн срещи за идеи

23 май 2022

    Фондация „ЕкоОбщност“, Асоциация на Центровете за подкрепа за личностно развитие в България и Асоциация „Български детски младежки парламент“ отправят едно предизвикателство към младежите… Още »


Снимка: СДП "Балкани"

НАТУРА 2000 и опазване на биоразнообразието в България – проблеми и решения

31 март 2022

Като част от Европейския съюз България има сериозен ангажимент към опазването на биоразнообразието и най-ценните природни кътчета на стария континент. С близо 35% от територията… Още »


Пропуски и некоректни данни в задължителното докладване за състоянието на видове и местообитания от „Натура 2000“ води до липса на мерки и финансиране за тяхното опазване

30 март 2022

На конференция, провела се днес в сградата на МОСВ, експерти от неправителствени организации обсъдиха с учени и представители на държавните институции свой анализ на пропуските в основни документи, които регламентират политиката по опазване на биоразнообразието в България и които в момента са в процес на приемане или обновяване.