Global warming could drive millions out of their homes

Saturday June 20th, 2020

(БГ) През 2001 г. ООН обявява 20 юни за Световен ден на бежанците. Днес влошените условия на живот по цялата Земя, породени от измененията на климата, принуждават много хора да се изселват. Въпреки че на международно равнище все още не е прието правно определение на понятието „климатичен бежанец“, то вече се появява в общественото пространство. А зад него стоят съдбите на милиони хора по света.


International Open Tender Procedure for “Service of a Pan-European survey”

Wednesday June 17th, 2020

Bulgarian Environmental Partnership Foundation is partner of the “End Climate Change, Start Climate of Change” Project which gathers together 16 European partners. The Lead Agency WeWorld GCV launched an International Tender Procedure for “Service of a Pan-European survey” in the framework of the project.


Forest volunteer actions – the season is opened

Monday June 15th, 2020

(БГ) Този месец открихме сезона на доброволческите акции в помощ на гората. Вече трета година полагаме грижи за млада смесена гора край местност Буката над с. Кокаляне. В първото за 2020 г. мероприятие се включиха 17 самоотвержени помощници. Благодарение на тяхната неуморна и усърдна работа успяхме да оплевим и прекопаем фиданките на половината от терена и така да осигурим възможност на дръвчета да се развиват.


The Vice-President of the EC responded to the proposed recommendations for strengthening the role of civil society

Friday June 12th, 2020

(БГ) На 10 юни бе получен официален отговор от заместник-председателя на Европейската комисия на предложението с Препоръки за цялостна европейска политика и стратегия за гражданско общество. Те бяха подкрепени от 108 граждански организации от цяла Европа и изпратени в края на март тази година до г-жа Вера Юрова, чийто ресор са въпросите, свързани с ценности и прозрачност.


The human face of climate change

Thursday May 14th, 2020

(БГ) Средната температура на планетата продължава да се повишава, а с нея зачестяват необичайните природни проявления и бедствията. Последствията от тях засягат много хора по целия свят, които са принудени да напуснат домовете си в търсене на препитание и по-добри възможности.