опазване на лешояди

Черните лешояди загнездиха във Врачански Балкан за първи път от близо 100 години. Двойката картали Патева и Бараба гнезди в естествено гнездо на територията на Природен парк “Врачански Балкан”.

Тази значима за региона новина е резултат от системната работа на Дружеството за защита на хищните птици, Фонда за дивата флора и фауна, Фондация ЕкоОбщност, Зелени Балкани и Дирекцията на природен парк “Врачански Балкан”, довела до завръщането на вида в Западна Стара Планина.

В района са се сформирали вече 7 двойки, като това е първото гнездо на територията на природния парк и голям успех за парковата дирекция и организациите, работещи за завръщането на вида в страната.

Черният лешояд се завърна в България в резултат на дългосрочна консервационна програма, инициирана от Дружеството за защита на хищните птици, Фонда за дивата флора и фауна и Зелени Балкани, и подкрепена от Фондацията за опазване на лешоядите и редица международни партньори. Програмата е с финансиране от страна на Европейската комисия, редица европейски зоопаркове и донори, както и десетки дарители от страната и чужбина.

“Този успех е пример как съвместната работа между гражданските организации и институциите, могат да дадат отлични резултати за опазване на природата и в полза на обществото”, заяви колегата ни Георги Стоянов.

Допълнителна информация

  • Последното съобщение за гнездене на черни лешояди в района е от Атанасов през 1931 г., като тогава е съобщено гнездене на птиците в района на Черепиш.
  • През миналата година в района на Западна Стара Планина имаше сформирани 4-5 двойки от вида, а тази година има вече 7, но същественото в случая е, че тази година има загнездване на територията на парка, което е за първи път  от близо 100 години и е голям успех за защитената територия. В момента двойките се наблюдават и може да очаквате от нас още новини за гнездовия им успех.
  • Птиците са кръстени Патева и Бараба: Патева – на големия български орнитолог Павел Патев, а Бараба…  – на самия себе си  😉 (Речник на българския език – Бараба – Работник, който троши камъни за настилка на шосета. 2. Разг. Пренебр. Бездомен, с лош външен вид човек). Изглежда, че съюзът между птица с името на научен работник и на общ работник е успешен 😉  и се надяваме успешно да ни зарадват с поколение.
  • Птиците Патева и Бараба са дарени на България от регионалното правителство на  Екстрамадура, Испания, за да се завърне видът и у нас. На страната се даряват рехабилитирани птици, които са паднали от гнезда или са имали други проблеми, и са възстановени и способни на живот в дивата природа.
  • Патева е излюпена през май 2020 г. Първоначално е приета в  спасителен център Los Hronos от Finca Los Badillos. Преминава курс по рехабилитация в спасителния център на организацията AMUS.  През март 2021 г. пристига  в България и е настанена в адаптационна волиера във Врачански Балкан.
  • Бараба е излюпен през 2018 г. Постъпил е в центъра CRFS Los Hornos  през септември 2018, като дезориентиран и изтощен. През 2019 г. е изпратен в България, адаптиран във волиера и пуснат на територията на  Врачански Балкан през май 2020 г.

Към новината са използвани снимки на Георги П. Стоянов.

Loading