Предизвикателство „Дебати за климата“ е международна младежка инициатива, която ще се проведе през 2021 г. в рамките на проект „Климат на промяна“. Тя ще протече под формата на своеобразен турнир по дебатиране по зададени теми, свързани с изменението на климата и връзката му с глобални проблеми, като: човешки права, гражданско участие, опазване на околната среда, дискриминация, миграция и развитие, младежки политики и др.

Дебатите ще се проведат на две нива: национално, организирано в 13-те държави на участващите в инициативата партньори; и европейски финал в Брюксел, който ще се фокусира върху промените на климата и процесите на миграция, погледнати през настоящия икономически модел на развитие и консуматорския начин на живот.

 

Кой може да участва

От юни 2020 г. фондация „ЕкоОбщност“, която е българският партньор в проекта, набира заявки за участие в това предизвикателство от страна на средни училища и университети, младежки центрове, клубове и групи. Заявяването на интерес предполага желание за включване в структуриран дебат с аргументи „за“ и „против“ по зададена тема, от страна на младежи в една от следните възрастови групи:

  • ученици между 16 и 19 години (в отбори от 6 участници);
  • младежи между 19 и 26 години, завършили средно образование (студенти и др.) (в отбори от 3 участници).

Отборите във всяка от тези две категории ще разискват пред жури от съдии, като обосновават тезите си с данни и сведения от проучвания, доказателствени материали и подкрепящи документи.

 

Защо да се включите

Участието ви в дебатите ще допринесе за:

  • повишаване познанията на младежите, учителите, родителите и участниците в публиката по разискваните теми;
  • разпространяване и споделяне на знания за световни проблеми;
  • развиване на разностранни умения, полезни в личен и професионален план, като: водене на дебат, екипна работа, представяне пред публика; насърчаване участието в обществения живот и на щадящо природата мислене и поведение.

 

Как ще протече предизвикателство „Дебати за климата“

На национално ниво в България дебатите ще се проведат в периода януари–юни 2021 г., на български език. Предвидени са предварителни онлайн или присъствени обучения за дебатьорите, както и предоставяне на материали за подготовка.

На финала ще бъде излъчен по един отбор във всяка от възрастовите категории за участие в международния дебат – двата отбора ще бъдат с умения за разговор на английски. Те ще представят страната в европейския финал през м. ноември 2021 г. в Брюксел, Белгия. Там ще се срещнат излъчените участници от дебатите, проведени във всички 13 държави – отново в 2 възрастови категории, при сформиране на смесени международни отбори.

Победители в европейския финал в Брюксел ще имат възможността да участват в 7-дневно посещение в 4 страни – Сенегал, Етиопия, Камбоджа, Гватемала – като младежки посланици и застъпници за „климат на промяна“. Пътуванията ще се проведат до април 2022 г., при наличие на безопасни здравнословни условия в международен план, като участниците ще преминат и предварителни подготвителни обучения.

 

Срок за заявяване на интерес за участие

Ако това е „вашето“ предизвикателство и попадате в първата възрастова група – 16-19 години (ученици), попълнете заявлението и го изпратете сканирано до 10 юли 2020 г. на [email protected].

Заявления от младежи във възрастова група 19-26 години ще се приемат в периода август-септември 2020, като в началото на месец август ще бъде публикуван крайният срок за получаването им.

Заявилите интерес училища, младежки центрове, клубове и групи ще получат пакет с допълнителни сведения за протичането на „Дебати за климата“. Той ще включва споразумение за сътрудничество с фондация „ЕкоОбщност“, както и информация за всички разходи на участниците, които ще бъдат покрити за националния и европейски финал.

 

Заявление за участие в „Дебати за климата“

 

За връзка и допълнителна информация:

Фондация „ЕкоОбщност“, [email protected], 0882 620 948

 

Проект „Спри промяната на климата, постави начало на 
климат на промяна! #ClimateOfChange. Общоевропейска 
кампания за изграждане на по-добро бъдеще за 
климатичните бежанци – човешкото лице на климатичните 
промени” се финансира от Европейския съюз по програма DEAR.

 

Loading