Фондация „ЕкоОбщност” организира в България предизвикателство „Дебати за климата” – международна инициатива, която ще се проведе на национално ниво в 13 европейски държави и събира младежи в своеобразен турнир по дебатиране. Отборите ще обосновават и оборват своите доводи „за” и „против” по теми, свързани с климатичните изменения и предизвиканите от тях проблеми в световен мащаб. За участие у нас вече са се записали над 250 ученици от близо 30 училища и клубове, които в момента преминават през 3-модулно подготвително обучение, за да натрупат нужните знания и опит в изкуството на дебатирането.

Както всички други дебати, и тези имат нужда от обективно решение на съдии, които да преценят кой отбор е защитил позицията си по-добре. В тази роля може да влезне всеки – учители, родители, студенти, доброволци, поддръжници и др., но това не прави задачата лека. Съдиите е нужно да бъдат хора с отворен и любознателен ум, които могат да прилагат логично, аналитично и критично мислене, притежават добри умения за слушане и за даване на градивна обратна връзка и безпристрастна преценка. Тези високи изисквания не спряха желаещите и над 30 души откликнаха на поканата ни и приеха предизвикателството да се обучат и станат част от журито на предстоящия турнир по дебати.

На 18 и 25 март проведохме онлайн обучението за съдии по италианския формат на дебатиране „Exponi le tue idee” („Представи идеите си”) на неправителствената организация WeWorld-GCV. В него с голямо въодушевление взеха участие хора с разностранен профил и интереси от различни краища на страната, отворени към работата с младежи и обединени от желанието да им помогнат да подобрят своето представяне пред публика. По време на двудневните занятия бъдещите съдии се запознаха със същината и процеса на дебата, състава и ролите в отборите, структурата на качествения аргумент, начините на неговото излагане и оборване, изграждането на речта. Съществено внимание беше обърнато на критериите за оценяване на представянето на дебатьорите, така че да се извърши възможно най-обективно и обосновано отсъждане. А това никак не е лесно, защото за краткото време, в което се изказват капитаните и говорителите на отборите, съдиите трябва да успеят да уловят и оценят съдържанието на речите, стратегията за обосновка и оборване на двете страни, ораторските им умения и стил. А залогът за отборите е висок и те очакват да бъдат оценени подобаващо, защото най-добрият от тях ще замине за Брюксел в края на годината, където ще участва в европейския финал.

В следващите седмици ще се проведат тренировъчни дебати, по време на които както отборите, така и съдиите ще имат възможност да упражнят новопридобитите в обученията познания и умения, преди да започне същинският турнир „Дебати за климата“. Такъв, освен за ученици между 16 и 19 г., ще бъде организиран и за студенти и млади хора между 19 и 26 г., като излъчените на финала два отбора в двете възрастови групи ще вземат участие в международния дебат в Белгия. А победители в него ще имат шанса да се включат в 7-дневно пътуване в Сенегал, Етиопия, Камбоджа и Гватемала, както и да участват в различни образователно-информационни дейности и събития като младежки посланици и застъпници за #ClimateOfChange.

 

 

Loading