Лесно ли е да бъдеш съдия на младежки отбори по дебати?

Международната инициатива „Дебати за климата”, която ще се проведе на национално ниво в 13 европейски държави, събира младежи в своеобразен турнир по дебатиране. Както всички други дебати, и тези имат нужда от обективно решение на съдии, които да преценят кой отбор е защитил позицията си по-добре. Макар че в тази роля може да влезне всеки, задачата никак не е лека.