„Какво бихте направили, ако имахте цялата власт на света и защо?“ С този въпрос провокирахме младежи от близо 30 училища и клубове в страната, които се записаха за участие в нашето предизвикателство „Дебати за климата“. През изминалите две седмици те се включиха в първата част от онлайн обучението, което ги подготвя за предстоящия ученически турнир по дебатиране. В него два отбора ще представят и защитават своите тези с доводи „за“ и „против“ предварително поставени теми, свързани с изменението на климата и предизвиканите от него екологични, икономически и социални проблеми в световен мащаб.

Ученическите дебати са широко застъпен образователен метод с дългогодишни традиции в някои европейски държави, като у нас също има изградена мрежа от училищни и независими младежки клубове по дебатиране. Познати са различни формати на провеждане, сред които най-често се прилагат „Британски парламентарен“ и „Световни училища“. От 2013 г. в Италия, по инициатива на неправителствената организация WeWorld Onlus, набира известност форматът „Exponi le tue idee“ („Представи идеите си“) – провежда се като образователно състезание между учебни заведения, в което участниците се изказват по наболели глобални въпроси, като: мир, човешки права, климатични проблеми, недискриминация, миграция и развитие.

В България „Дебати за климата“ също ще се проведат по този формат, като освен на български език, заявили съответното желание младежи ще участват и на английски. Залогът е висок, тъй като излъчените на националния финал отбори в две възрастови групи ще се включат в международния кръг на инициативата в Брюксел, където ще дебатират с участници от общо 13 европейски държави. А победителите ще получат възможност да посетят четири страни от Южната част на света като младежки посланици и застъпници за „климат на промяна“.

За да се представят успешно на турнира, организиран у нас от фондация „ЕкоОбщност“, за младежите е предвидено подготвително обучение по италианския формат на дебатиране. Над 150 ученици вече преминаха първия модул, в който се запознаха с процеса на провеждане на дебатите, ролята на шестте участници в отбора, начина на изграждане на аргументи, стъпките на построяване на речта. Особено внимание по време на занятието бе обърнато на предварителния анализ на темата и заинтересованите по нея страни, както и на намирането на подкрепящи тезата примери и данни от надеждни източници.

Подготвителните обучения за учениците продължават през целия месец март, като в следващите два модула се предвиждат повече практически занимания, чрез които младите дебатьори да упражнят и изгладят своите умения за обосновка на твърдения и говорене пред публика. А някои от отборите вече напредват с подготовката, като самостоятелно си организират тренировъчни дебати.

 

Снимка: ElioDeRocchis for WeWorld

 

 

Loading