В последната част от обучението, което провеждаме в рамките на предизвикателство „Дебати за климата“, наблегнахме на практическите занимания – разиграхме истински дебат в онлайн среда, за да дадем възможност на участниците да се упражнят преди да влязат в същинския турнир. Темата, която подложихме на разискване, беше: „Да повишим цената на водата, за да намалим нейното потребление и разхищение“, а капитаните и говорителите на отделните отбори съумяха да представят и обосноват уверено и пламенно своите доводи „за“ и „против“.

В този трети подготвителен модул учениците първо си припомниха структурата на аргумента и начините за неговото развиване и оборване. Подробно се запознаха и с отделните елементи, на които е препоръчително да отделят особено внимание при представянето си, тъй като те се наблюдават и оценяват от съдиите. А това включва не само съдържанието и умелото изграждане на речта, но и стила на говорителя. Дебатьорите трябва да показват познаване и разбиране на темата, способност да отсяват същественото от маловажното и да привеждат подкрепящи примери от разнообразни източници. Освен това от тях се очаква и да са достатъчно ясни в своя изказ, да могат да увличат слушателите и да имат подходящо невербално поведение.

Приключилото тази седмица 3-модулно обучение е част от международния проект „Климат на промяна“, насочен към засилване на познанията и въвличане на младите хора в проблемите, породени от климатичните промени, и разгласяване на начините, по които всеки може да помогне за ограничаване на техните последствия, зясагащи особено силно страните от Южната част на света. Предвиденият в проекта младежки турнир по дебатиране ще протече на две нива – национално (в общо 13 държави) и европейски финал в Брюксел. У нас в „Дебати за климата“, организирани от фондация „ЕкоОбщност“, ще участват отбори от близо 30 училища и клубове от цялата страна. След като общо 180 ученици преминаха подготвителното обучение по италианския формат „Exponi le tue idee“ („Изложи идеите си”), част от тях изявиха желание допълнително да затвърдят знанията и уменията си в тренировъчни дебати. Те ще проведат онлайн през следващите седмици и ще изискват от отборите да се подготвят да защитават своите доводи „за“ и „против“ по теми, като: „Екстензивно или интензивно земеделие?“, „Нискобюджетен туризъм. Икономическа възможност или риск за околната среда?“, „Твърде късно ли е да спрем изменението на климата?“ и др.

В края на април ще започне и същинският турнир по дебатиране, в чийто последен кръг отбори ще влязат в диспут не само на български, но и на английски език. Усилията си заслужават, защото излъченият в английския финал отбор ще замине за Белгия в края на годината, където ще се включи в международното издание на дебатите. А победители в него ще получат възможността да посетят Сенегал, Етиопия, Камбоджа и Гватемала като младежки посланици и застъпници за „климат на промяна“.

 

Снимка: WeWorld

 

 

 880 посещения