Днес се провежда третият последен модул от обучението за обучители в предизвикателство „Дебати за климата“. В него участниците се запознават с практически насоки за подготовка за дебат по зададена тема, за структуриране на речите пред публика, за подготовка и провеждане на дебати както в зала, така и в онлайн среда. През м. февруари обучителите, издържали успешно обучението с предложение за разработка на формата за последващо обучение на самите участници измежду учениците, ще подготвят над 200 средношколци от страната за участие в дебатите.

В рамките на 2 месеца група от 42 участници преминава през обучение, разработено по метода „Exponi le tue idee” („Представи идеите си”) на партньорите WeWorld-GCV от Италия. Методът се прилага от 2013 г. в италианските средни училища и е добил широка популярност. Състезателната част ще се организира онлайн или присъствено (според епидемичната обстановка в страната) от март до юни 2021 г., като ще бъде в две възрастови категории – 16-19 години (за ученици) и 19-26 години (за студенти). Младите участници ще могат да изложат аргументите си ЗА и ПРОТИВ по значими за обществото проблеми.

Предизвикателство „Дебати за климата“ е международна младежка инициатива, която ще се проведе тази година като своеобразен турнир по дебатиране по зададени теми, свързани с климатичните промени, човешките права, гражданското участие, опазването на околната среда, дискриминацията, миграцията и развитието, младежките политики и др. Дебати ще се организират на национално ниво в 13 държави, а победителите в тях ще се срещнат на европейски финал в Брюксел през ноември 2021 г. Отборите първенци в международното състезание ще получат възможност да участват в 7-дневно посещение в 4 страни – Сенегал, Етиопия, Камбоджа, Гватемала – като младежки посланици и застъпници за #ClimateOfChange.

 

 

 1,145 посещения