По повод юбилея на ЗМ „Кайлъка“ фондация „ЕкоОбщност“ организира ученически конкурс, който се проведе между 8 ноември и 8 декември 2019 г. Той бе посветен на 80-годишнината от обявяване на територията на Кайлъка край Плевен за защитена местност. Конкурсът бе отворен за всички ученици, обучаващи се в града и бе разделен в 4 категории – за есе; рисунка, фотография, видеоклип; приложно изкуство; идея за природозащитна инициатива. Неговата цел бе да обърне вниманието на подрастващите към защитена местност „Кайлъка“ като място, което се обитава от ценни животински и растителни видове, някои от които са включени в Червената книга на България. Инициативата призова учениците да разкажат и представят своята гледна точка и идеи – какво е за тях тази местност, какво харесват в нея, защо е важно да я опазваме, има ли неблагоприятни човешки въздействия и какво може да се промени, за да се опазят местообитанията на дивите животни и растения в нея.

Със свои произведения в конкурса се включиха ученици между 2. и 11. клас от плевенски училища и образователни центрове. Получени бяха общо 31 творби в три от категориите – „Есе“, „Рисунка, фотография, видеоклип“ и „Приложно изкуство“. Всички те бяха разгледани и класирани от тричленно жури, а отличените участници бяха обявени по време на церемонията по награждаване. Тя се проведе на 19 декември 2019 г. в Регионален исторически музей – Плевен и събра участвалите в конкурса ученици, техни роднини, класни ръководители и учители. Наградите бяха връчени от екипа на фондация „ЕкоОбщност“ и експерти от отдел „Природа“ към музея. Победителите в различните категории и поощрените участници получиха образователни книжки, несесери, занимателни игри и творчески комплекти.

Ето как журито класира творбите в отделните категории:

 

Категория „Есе“

 • І място за Йоана Косева, 12 г., НУИ „Панайот Пипков“ – есе
 • ІІ място за Александра Страшилова, 15 г., НУИ „Панайот Пипков“ – есе
 • Поощрителна награда за Александър Стоев, 13 г., Школа по екология към ЦПЛР-ЦУТНТ-Плевен – есе

 

Категория „Рисунка, фотография, видеоклип – 7-10 г.“

 • І място за Михаил Илиев, 10 г., Школа по екология към ЦПЛР-ЦУТНТ-Плевен
 • ІІ място за Александра Найденова, 8 г., НУ „Патриарх Евтимий“
 • ІІІ място за Ванеса Ганева, 7 г., НУ „Патриарх Евтимий“
 • ІІІ място за Андреа Михайлова, 9 г., ОУ „Лазар Станев“
 • ІІІ място за Александър Кожухаров, 8 г., НУ „Патриарх Евтимий“
 • Поощрителна награда за Марина Кацарска, 9 г., ОУ „Васил Левски“
 • Поощрителна награда за Никола Кацарски, 9 г., ОУ „Васил Левски“

 

Категория „Рисунка, фотография, видеоклип – 11-13 г.“

 • Поощрителна награда за Елена Цветкова, 12 г., ЦПЛР-ЦУТНТ-Плевен
 • Поощрителна награда за Цветелина Стефанова, 11 г., Школа по екология към ЦПЛР-ЦУТНТ-Плевен

 

Категория „Рисунка, фотография, видеоклип – 14-18 г.“

 • І място за Радостина Стоянова, 17 г., МГ „Гео Милев“
 • ІІ място за Радост Чанева, 15 г., ЦПЛР-ЦУТНТ-Плевен
 • Поощрителна награда за Гергана Атанасова, 15 г., ЦПЛР-ЦУТНТ-Плевен

 

Специални отличия получиха и ръководителите на 2.a клас от НУ „Патриарх Евтимий“ – г-жа Анелия Николова, която беше провела занимания с децата за опознаване на „Кайлъка“ и изготвяне на техните творби за конкурса, и на Школата по екология към Центъра за подкрепа за личностно развитие – Център за ученическо техническо и научно творчество – г-жа Галя Лачева за целенасочената й работа с децата по теми, свързани с опазването на защитената местност.

След церемонията експертите от музея Румянка Балева и Иван Първанов запознаха любознателните второкласници от НУ „Патриарх Евтимий“ с най-новите експонати в експозицията от бозайници. Освен познавателната обиколка и занимателните награди, с които си тръгнаха младите приятели на природата, през следващите месеци им предстои и екскурзия до по-отдалечените и непознати части на „Кайлъка“, където ще имат възможност да наблюдават някои от защитените видове птици и растения.

 

Проект „Кайлъка – живата изследователска лаборатория на природата” е подкрепен
финансово от Обществения борд на TELUS International в България и се изпълнява
от фондация „ЕкоОбщност” в сътрудничество с Регионален исторически музей - Плевен.

 

 737 посещения