Националният конкурс „Влез в час с уроците на природата“организиран от първата в страната мрежа за неформално образование за устойчиво развитие „Златен орех“, удължава срока за набиране на предложения до 29-и февруари. Състезанието предизвика голям интерес в цялата страна и затова организаторите дават възможност на повече участници да се включат със своите идеи. Темата е насочена към опазването на околната среда и ролята на човека, а категориите са отворени за ученици, учители, нестопански организации и представители на бизнеса. Конкурсът набира предложения за най-интересен учебен час, екообразователно занимание или извънучилищно занятие, посветено на грижата за природата и устойчивото развитие.

Условията за участие и подробна информация за конкурса и приключенските награди можете да намерите на интернет страницата на мрежата „Златен орех“ – www.zlatenoreh.net.

Конкурс „Влез в час с уроците на природата“ е инициатива в рамките на проект „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие”, който се изпълнява от седем неправителствени организации – фондация „Екоцентрик”, фондация „ЕкоОбщност“, сдружение „Клуб приятели на ПП „Врачански Балкан”, сдружение „Екомисия 21 век“, сдружение ГЕУМ, сдружение „Зелени Балкани“ и НЧ „Бъдеще сега 2006”. Проектът стартира преди една година, мотивиран от необходимостта за стандартизиране на качеството на образованието за устойчиво развитие в страната и от липсата на мрежа от организации, които ефективно да обменят опит и добри практики, и да популяризират своите дейности в тази сфера.

Проектът „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009 – 2014 г.

www.ngogrants.bg

 3,263 посещения