В навечерието на Международния ден на река Дунав (29 юни) фондация „ЕкоОбщност“ издаде ново образователно помагало – „Дунавски пакет“. Пет години след публикацията на помагалото на немски, до българските учители стига неговата преведена и подобрена версия. Тя е допълнена с насоки за прилагането му по различни предмети – „Човекът и природата“, „Биология и здравно образование“ и „География и икономика“. Помагалото е разработено от Международната комисия за опазване на река Дунав (МКОРД) и „Кока-Кола“ и ще учи децата на любов към реката, нейната природа, културата и традициите по бреговете й.

Образователното помагало е предназначено за работа с деца от 3-ти до 8-и клас и ще бъде разпространено в над 200 училища в крайдунавските градове и в София в началото на новата учебна година.

„Дунавският пакет” има за цел да помогне на учителите да заинтригуват децата за природните и културни ресурси на реката и да повишат съзнанието им за опазването и устойчивото ползване на нейното богатство. Той се базира на идеята, че човек оценява и опазва онова, което разбира. Основна задача на помагалото е да помогне на хората да разберат природата на Дунав и неговото разнообразие и да видят себе си като част от речната екосистема.

Образователният продукт предлага цялостна концепция за организация и провеждане на СИП или други извънкласни и извънучилищни форми на обучение и оригинални идеи за реализацията им. В помагалото е включена информация от различни клонове на науката – биология, химия, физика, история, география, изкуство, като предвидените дейности имат силен екологичен акцент и осигуряват условия за извършване на истинска „изследователска“ работа от децата.

Учебното помагало е част от инициатива „Зелен Дунав“ и вече се използва в образователните системи на Германия, Австрия, Унгария и Румъния. В България то се издава от фондация „ЕкоОбщност“, партньор на „Кока-Кола“ по инициативата „Зелен Дунав“ за България.

 

 25 посещения