В нашата електронна библиотека вече можете на намерите електронното копие на екологичното образователно помагало „Дунавски пакет“. Той е разделен в няколко отделни документа, които можете да свалите безплатно и неограничено оттук.

Помагалото предлага комплексен и мултидисциплинарен подход към опознаването на водата, биоразнообразието, ландшафта, културата и човешкото въздействие в Дунавския басейн. Надяваме се с ваша помощ то да стигне до повече млади хора и учители.

 

 20 посещения