На 25 май 2010 г. изтича срокът за подаване на проектни предложения по програма „Развитие на устойчив туризъм по поречието на р. Дунав – 2010”.

Програмата се осъществява с финансовата подкрепа на фондация DOEN – Холандия. С пълните условия на конкурса можете да се запознаете в раздел „Дейности: Финансиращи програми”, където са достъпни за сваляне насоките за участие и формулярът за кандидатстване.

 

 123 посещения