На 29 и 30 май тази година в живописното крайдунавско село „Байкал” се състоя среща за първия етап на оценка на подадените проектни предложения по програма „Развитие на устойчив туризъм по поречието на р. Дунав – 2010”, подкрепена финансово от фондация DOEN – Холандия.

Откритата процедура по оценка на проектите позволи на всеки представител на участващите организации да прецени доколко останалите проекти се вписват в рамките на програмата и предлагат добри решения за туризъм по Дунава. Жури от двама външни оценители съблюдаваше допълнително дали презентациите на участниците са достатъчно изчерпателни и информативни по отношение на предлаганите дейности и капацитет на кандидатите. След 3 часа търпеливо изслушване и оценяване, групата кандидати самa излъчи проектите, които преминават за участие във втори кръг на програмата, а именно:

  1. „Клуб по воден туризъм”, гр. Видин
  2. Сдружение „Тудурини Брос”, гр. София
  3. НЧ „Пробуда–1925”, с. Байкал
  4. Сдружение „БРОД”, гр. Русе
  5. Русенски клуб за пътешествия „Бяла звезда”
  6. Сдружение „ОПОРА”, гр. Русе
  7. НЧ „Братство”, с. Бръшлен
  8. Сдружение „Свят за всички”, гр. Силистра

Допуснатите до втори кръг организации ще се състезават с цялостна разработка на проектите си, като ще имат възможност да включат и нови партньорства с другите кандидатствали организации. Вторият етап на процедурата по оценка ще се извърши от независими експерти, като на тяхна база Настоятелството на фондация „ЕкоОбщност” ще определи одобрените за финансиране проекти. Крайните резултати от конкурса ще бъдат обявени след 22 юни 2010 г.

След края на срещата, любезните домакини от „Общински детски център” разведоха участниците из местната историческа забележителност – развалините на римския и византийски град Улпия Ескус в северозападната част на село Гиген.

 

 22 посещения