Шест проекта ще бъдат финансирани по програма „Развитие на устойчив туризъм по поречието на р. Дунав – 2010”, подкрепена от фондация DOEN – Холандия.

За първи път в рамките на програмата бе проведена процедура за оценка и избор на проектопредложения, при която на кандидатстващите организации беше дадена възможност сами да участват в оценяването на проектите. В резултат, до финалната фаза на конкурса бяха допуснати 8 кандидати.

Окончателно бяха одобрени пет от финалистите, а шестият ще бъде избран от Настоятелството на фондация „ЕкоОбщност” и оповестен след предоставяне на допълнителна информация по два от оставащите проекта. Спечелилите предложения ще си поделят финансиране в размер на близо 40 000 лв.

Одобрени за финансиране организации и отпусната сума по проектите им:

  1. „Клуб по воден туризъм”, гр. Видин – 5800 лв.
  2. Сдружение „БРОД”, гр. Русе – 8500 лв.
  3. Сдружение „ОПОРА”, гр. Русе – 7700 лв.
  4. НЧ „Братство”, с. Бръшлен – 4800 лв.
  5. Сдружение „Свят за всички”, гр. Силистра – 6000 лв.

 

 25 посещения