Фондация „ЕкоОбщност” ще подкрепи осъществяването на малки проекти, свързани с развитието на устойчиви форми на туризъм по Дунава и на българската част от трансевропейския велосипеден коридор Евро Вело 6. Подкрепата, в размер до 10 000 лв. на проект, ще бъде конкретно насочена към изграждане, функциониране, промотиране и/или укрепване на маршрути подходящи за немоторизиран туризъм (велосипеден, пешеходен, др.) по поречието на р. Дунав в България.

Проектни идеи ще се приемат до 12 ч. на 25 май 2010 г. на електронна поща: bepf (at) bepf-bg.org.

Конкурсът е отворен за организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ или по Закона за народните читалища.

Програмата се осъществява с финансовата подкрепа на фондация DOEN – Холандия, а с пълните условия на конкурса можете да се запознаете в раздел „Дейности: Финансиращи програми” от менюто на интернет страницата ни.

 

 469 посещения