DSC_6362Доц. д-р Веселка Тончева

Доцент доктор в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките. Изследователските й интереси включват българския традиционен фолклор и музика, както и културата на етнически и конфесионални общности в България и на Балканите. Интересува се също от медийните форми за популяризиране на българското фолклорно наследство. От 2007 г. научните й занимания са свързани с изследване на славяноезични общности в Албания. Автор е на две книги и съставител на една книга по темата.

В последните години проучва и традиционна сватба и сватбена обредност на Балканите в сравнителен план – документира сватби в България, Македония, Сърбия, Албания, Косово. Сценарист е на десетки филми на етнографски теми в Българска национална телевизия.


snimka_portret_1гл. ас. д-р Евгени Цавков

Преподавател по дендрология в Лесотехническия университет. Роден през 1970 в гр. Силистра. Завършва Висшия лесотехнически институт, сега Лесотехнически университет, специалност „Горско стопанство“, през 1995 г. Води упражненията по дендрология на студентите от специалност „Горско стопанство“ към едноименната катедра на университета.

Основните направления на научните му интереси са изучаване на дендрофлората на България и разнообразието при дървесните видове; екология, биология и систематика на дъбовете, които заемат важна част в горското стопанство на България и изобщо в живота на хората.

Специализирал е в катедрата по лесовъдство при ЕТН-Цюрих (1998–1999). Член е на Българско ботаническо дружество (от 1999 г.) и на Немското дендрологично дружество (от 2013 г.).

От 2010 г. е уредник и на Музейната сбирка към Лесотехническия университет, която съхранява историята на горите и горското стопанство на България и на нейните носители – лесовъдите.


StoyanСтоян Георгиев

Един от най-силните разследващи репортери в телевизията в България, част от екипа на bTV. Репортерските му находки включват разследването на офшорките на британските острови и подставените лица, представени за инвеститори у нас, „гнилите ябълки” в съдебната система, злоупотребите с обществени поръчки на общински съветници и ДАНС и много други. Автор е на редица филми и репортажи за проблемите на градската среда и екологията.


DSC_7576инж. Тома Белев

Лесовъд, специалист по опазване на природата. Ангажиран е със създаването и ефективното управление на защитените територии в България. Работи за Асоциация на парковете в България. Гордее се със създаването на защитени територии, създаването на парковите администрации у нас, както и на законови разпоредби за опазването на горите и природата, също със спасяването на дунавски крайречни гори, няколко дюни и водопади, и възстановяването на няколко изчезнали вида във Витоша. Работил е в горската администрация, в дирекцията на природен парк „Витоша“ и в „Зелени Балкани”. Преподавал е в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Нов български университет и Лесотехнически университет.

 

Loading