Фондация „ЕкоОбщност“ работи от края на 2003 г. за запазване на равновесието между хората и заобикалящата ни среда – градска и природна. Основната ни цел е да допринесем за изграждането на общество от отговорни и въвлечени в опазването и съхраняването на жизнената среда граждани, както и за насърчаване на тяхната активност.

През годините сме замислили, организирали и осъществили множество дейности и проекти, насочени към промяна на мисленето и поведението на хората към по-устойчиви избори и начин на живот. Нашите минали и настоящи начинания може да разгледате тук:

 

 

Loading