Гражданските организации играят основна роля в отстояването на изконни човешки ценности и потребности, в защитата на личните свободи и достойнството, в подкрепата на уязвими групи както на местно, така и на национално ниво. С дейностите си те допринасят за добруването на цялото общество, за неговото устойчиво и справедливо развитие, за облагородяването му, за създаването и съхраняването на здравословна жизнена среда за неговото съществуване.

Със своите дейности фондация „ЕкоОбщност“ се стреми да насърчи и подпомогне изграждането на общество от дейни и отговорни хора, имащи будно и уважително отношение към заобикалящата ни среда и въвлечени в нейното опазване. В дългосрочен план се надяваме така да съдействаме за запазването, укрепването и процъфтяването на общото ни гражданско пространство, както и да създадем един по-добър свят за човечеството и природата, като постигнем благоденствие, без да надхвърляме ограниченията на Земята.

 

Текущи проекти:

 

Да върнем гражданското си пространство! – от местно към европейско ниво

 

Минали проекти:

Да върнем гражданското си пространство!

 

Loading