Да върнем гражданското си пространство!

В края на 2018 г. фондация „ЕкоОбщност“ се включи в сътрудничество с други пет неправителствени организации от Централна и Източна Европа, с които започна 2-годишна инициатива, насочена към насърчаване на европейското гражданство и подобряване на условията за демократично участие на ниво ЕС.