Средната температура на планетата продължава да се повишава, а с нея зачестяват необичайните природни проявления и бедствията. Последиците от това изменение на климата в световен мащаб стават все по-очевидни, като сред тях се нарежда и вече осезаемото опустиняване и загуба на реколта – явления, които обичайно стават видими след дълго време. Но почвеното засушаване, бурите, пожарите и наводненията не увреждат само околната среда, те оказват влияние върху живота на всички нас. Последствията от тези природни бедствия засягат много хора по целия свят, които са принудени да напуснат домовете си в търсене на препитание и по-добри възможности.

Затова и в основата на усилията ни е повишаване на всеобщото разбиране относно сложната взаимовръзка между климатичната криза и човешките дейности, за да има повече осъзнати хора, готови да променят нагласите си в посока на щадящ околната среда отговорен начин на живот, и за да изградим общество, живеещо в съзвучие със законите на природата и социалната справедливост. Промяната в индивидуалното поведение обаче не е достатъчна – нужни са както съвместни усилия от страна на гражданите, които да настояват за устойчиви пътища на развитие на местно, национално и световно ниво, така и воля от страна на вземащите решения за прилагане на целенасочени политики за справяне с глобалното затопляне.

 

Текущи проекти:

Климат на промяна

 

Минали проекти:

Климатът зависи от нас

Природата говори

Конкурс „Природата говори“

 

Loading