Засилване на гражданското съзнание и участие по отношение на проблемите, свързани с климатичните промени, в училища и местни общности в Западна България

 

Основната цел на проекта е да приложи свежи и новаторски похвати за въвличане на местните общности в решаването на въпросите с локално значение по отношение на климатичните промени. Към момента в България липсват ясни и разбираеми обществени послания, които да популяризират лесни, бързи и достъпни решения, приложими в бита и с положително влияние върху климата. Наложително е полагането на усилия за изграждане на манталитет и поведение с положително климатично въздействие.

Териториалният обхват на проекта включва общините в Западна България с най-силно изявени климатични изменения. Броят им е седем, като това са съответно Брезник, Годеч, Кресна, Симитли, Сливница, Струмяни и Трън.

Проектът представлява двугодишна инициатива, включваща различни дейности, които са насочени и отворени за участие както към специалисти от общинските администрации, други общински и регионални институции, така и към местните общности, с акцент към включване на младежи, учители, ученици, фермери и бизнес, активни граждани.

Проучване на практики в бита и производството по места, в областите земеделие, гори, водни ресурси, управление на отпадъците, енергийни източници и енергопотребление, има за цел да обрисува картината в седемте общини, въз основа на която да бъдат изведени препоръки и добри примери за промяна на вредни за климата битови и производствени практики. Чрез провеждане на обществени срещи местните заинтересовани страни ще бъдат запознати с възможностите за преодоляване на вредните за средата действия, имащи влияние върху климатичните изменения на локално равнище.

Важна целева група в проект „Климатът зависи от нас” са младежите, като за тази цел ще бъде реализирана практическа работа с училища  както в седемте общини, така и в четири града от Югозападна и Северозападна България – Петрич, Благоевград, Враца и Монтана. Основната тема тук е малкият принос на всеки от нас в ежедневието, игри и наблюдения по места за недобри практики и творчески младежки дейности за промяна към по-благоприятни за климата навици.

Планирано е провеждането на конкурс за най-добри идеи, които биха провокирали хората по места да се замислят и променят разбирането си за климатичните промени и за взаимовръзката между човешката дейност и природата.

Проект „Климатът зависи от нас“ се изпълнява от фондация „ЕкоОбщност” в партньорство с Екологично сдружение „За Земята” и Хелветас Суис Интеркооперейшън (HELVETAS Swiss Intercooperation) във времевия срок от януари 2014 до декември 2015 г.

Проект „Климатът зависи от нас – засилване на гражданското съзнание и участие по отношение на проблемите, свързани с климатичните промени, в училища и местни общности в Западна България” реализиран с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

 

Публикации:

Листовка „Измененията в климата – какво можем да направим ние“

Кратко ръководство „Дъждовна вода за дворната градина“

Кратко ръководство по компостиране

 

Свързани новини:

Как да разрешим екологичен проблем?

Проведохме занятие за устойчива енергия с ученици от Враца

Ученици от СОУ „Отец Паисий”, гр. Враца получиха 200 лв. за създаване на екостая

Обучихме ученици как да пишат проекти и да реагират при бедствия

Идея за създаване на „екостая” спечели в категория „Инициатива” на конкурса „Природата говори”

Удължаваме срока на конкурса “Природата говори”

”ЕкоОбщност” обучи ученици в Седмицата на мобилността

Обучение с ученици в Монтана

Зелено училище в с. Горочевци

Започва регионалният младежки конкурс “Природата говори”

Младежи проектираха „къща на бъдещето“ и гостуваха в НИМХ

Урок за Деня на водата

 

Loading