Регионален младежки конкурс „Природата говори“

Човек често прави неща, без да мисли, че наранява природата. Тя ни предупреждава на своя език – с промени във времето, суши, наводнения, жеги или урагани. Чуваш ли нейния глас? Как природата ни показва, че е време да променим поведението си?

Направи рисунка, снимка, постер или приложна творба; напиши есе, разказ или стихотворение; предложи инициатива, която да осъществиш, за да подобриш положението и участвай в конкурса!

Фондация „ЕкоОбщност” те кани да илюстрираш, опишеш, заснемеш, разкажеш всичко, което те вълнува по отношение на околната среда в родния край и смяташ, че е важно и си струва да бъде споделено. С конкурса „Природата говори“ те подканяме да отправиш един критичен поглед към заобикалящата те среда. Огледай се и виж: всички отпадъци ли са на предназначените за това места? Има ли контейнери за разделно събиране близо до дома ти? Къщата ти изхвърля ли вредни пушеци през зимата и как влияе това върху въздуха, който дишаме? Хабим ли оправдано количество вода, когато поливаме градината? Какви ресурси ползваме, за да живеем „нормално” и какъв е нашият отпечатък върху средата в резултат на това? Как може да се промени ситуацията?

Условия за участие

В конкурса можеш да се включи всеки ученик, група от ученици, младежки клуб, кръжок, младежка група по интереси към читалище или друга организация с нестопанска цел от следните общини: Берковица, Вършец, Чипровци, Мездра, Монтана, Враца, Годеч, Сливница, Брезник, Трън и Кюстендил.

Категории

  • Категория 1: рисунка
  • Категория 2: фотография, фоторазкази, клип
  • Категория 3: есе, разказ, стихотворение
  • Категория 4: приложно изкуство, плакат, колаж, инсталация, мини скулптура и др.
  • Категория 5: идея за инициатива, която би искал да организираш заедно с приятели или съграждани, за да подобриш състоянието на природата в района на твоето населено място. Например, практическа дейност, показваща щадящо отношение към природата; инициатива, която променя хората – информира ги, провокира ги да се замислят и др.

Представените творби следва да отговарят на следните технически изисквания:

  • Рисунка – изпраща се дигитална фотография на рисунката (и се предоставя самата творба, ако бъде наградена, за церемонията по връчване на наградите);
  • Фотография, фоторазкази, клип – изпращат се в дигитален формат (и се предоставя самата творба, ако бъде наградена, за церемонията по връчване на наградите);
  • Есе, кратък разказ, стихотворение (поема) – до 10 000 символa в дигитален формат.

Всеки участник може да изпрати до 1 творба във всяка категория, като те ще бъдат оценявани на конкурентен принцип с останалите подадени в съответната категория.

Срок за подаване на творбите

1 ноември 2015 г. (важи датата на пощенското клеймо).

Победителите ще бъдат обявени на церемонията по награждаване, която ще се проведе през месец ноември 2015 г.

Изпрати своята творба или идея на:

[email protected]

или на гр. София 1612, ул. Феликс Каниц 13, за Фондация “ЕкоОбщност”

Посочи име, възраст, населено място, училище (ако си ученик). Посочи координати за обратна връзка – телефон, електронна поща или адрес.

Награди

За победителите във всяка категория ще бъдат осигурени награди, както следва:

Награден фонд за категория 1-4 – наградите се осигуряват с финансова подкрепа, предоставена в рамките на проект „Съвместни действия за повишаване на осведомеността и активиране на местни власти и общности за реагиране на и адаптация към климатичните промени“

Награден фонд за категория 5 – подкрепата за осъществяване на наградените инициативи се осигуряват с финансова подкрепа, предоставена в рамките на проект „Засилване на гражданското съзнание и участие по отношение на проблемите, свързани с климатичните промени, в училища и местни общности в Западна България”

Всеки участник носи лична отговорност за участие в конкурса само със собствени произведения, които не нарушават авторски права на други хора. Всички творби следва да са направени самостоятелно или в съавторство от представящите ги за участие в конкурса. Фондация „ЕкоОбщност“ и финансиращите организации не носят отговорност за авторството на участващите творби.

Участниците, чиито творби бъдат отличени в конкурса, се задължават, при поискване от фондация „ЕкоОбщност“, да предоставят произведенията си в оригинал, за участие в изложба по време на церемонията по награждаване.

Проект „Съвместни действия за повишаване на осведомеността и активиране на местни власти и общности за реагиране на и адаптация към климатичните промени“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009 – 2014 г.

www.ngogrants.bg

Проект „Климатът зависи от нас – засилване на гражданското съзнание и участие по отношение на проблемите, свързани с климатичните промени, в училища и местни общности в Западна България” реализиран с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

 

Свързани новини:

Победителят в категория “Рисунка” на конкурса “Природата говори” е дисквалифициран

Ученици от СОУ „Отец Паисий”, гр. Враца получиха 200 лв. за създаване на екостая

Идея за създаване на „екостая” спечели в категория „Инициатива” на конкурса „Природата говори”

Известни са победителите в конкурса „Природата говори“

Удължаваме срока на конкурса “Природата говори”

Започва регионалният младежки конкурс “Природата говори”

 

Loading