Съвместни действия за повишаване на осведомеността и активиране на местни власти и общности за реагиране на и адаптация към климатичните промени

 

През последните години различни аспекти от темата „климатични промени“ все по-често са сред водещите новини по медиите и неслучайно – почти няма човешка дейност, която да не се влияе от времето и климата. Въпреки яснотата за важността на проблеми, предизвикани от климатичните промени, има разминаване в разбиранията за необходимостта от действия за реагиране, една основна причина за което e недостатъчната осведоменост за същността на проблемите и потенциалните положителни възможности.

Проектът цели да увеличи информираността и подобряване капацитета за адаптиране към ефектите от климатичните промени, като се съсредоточава върху два района, пострадали от наводнения през последните години – Бургас и Берковица. В рамките на проекта се предвижда:

  • Анализ на местни условия и причини за възникване на бедствени ситуации в населените места и анализ на работещи механизми за информиране и обучение на хората, чрез провеждане на социологическо проучване с граждани, медии, НПО и институции.
  • Провеждане на информационни дни за промените в климата по време на местни фестивали и празници.
  • Работа с ученици от целевите райони под формата на учебни занятия за ролята и въздействието на човека върху природата и приноса му за климатичните промени.
  • Организиране на младежки конкурс „Природата говори“ в Западна България за въздействието на човека върху природата.
  • Провеждане на младежки лагер с ученици от Северозападна България със занимания на тема климатични промени.
  • Организиране на обучение на представители на медиите – водещи на прогнозата за времето в основни телевизионни канали.
  • Провеждане на конференция с медии и институции за осведомяване за резултатите от социологическото проучване.
  • Издаване на Наръчник за граждани и Наръчник за местни власти и институции със съвети и информация за климатичните промени, предизвикваните от тях бедствия и възможностите за превенция.
  • Издаване на информационни материали със съвети информация за климатичните промени и превенция на бедствия.
  • Проведжане на кръгла маса с представители на местни институции и информиране за изводите от социологическото проучване и начините за подобряване на работата им с граждани по превенция и ограничаване на щетите от бедствия.

Проектът се изпълнява в партньорство от фондация „ЕкоОбщност“ и Българско училище за политика „Димитър Паница” в периода май 2015–април 2016 г.

Проект „Съвместни действия за повишаване на осведомеността и активиране на местни власти и общности за реагиране на и адаптация към климатичните промени“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009 – 2014 г.

www.ngogrants.bg

 

Публикации:

Анализ на резултати от социологическо проучване на механизмите за взаимодействие и информиране при бедствия в резултат от неблагоприятни метеорологични явления (общини Бургас и Берковица) 

Кратко ръководство „Капка по капка – вир става (как да спестим и да се погрижим за природата)“

Наръчник „Как да се подготвим за новите условия на живот, породени от промените в природата“

Информационно табло „За изненадите, които ни поднася времето“

 

Свързани новини:

Победителят в категория “Рисунка” на конкурса “Природата говори” е дисквалифициран

 

Младежи от Северозапада учат как да пестят вода

Журналисти станаха посланици на климата

Да дишаме по-чист въздух зависи и от нас

Удължаваме срока на конкурса “Природата говори”

”ЕкоОбщност” обучи ученици в Седмицата на мобилността

За реката, климата и хората в полите на Берковския Балкан

Лятно училище за климата събра младежи от Северозапада

Природата говори на Празника на Вършец

Младежи от Северозападна България се обучиха за биоградинари

Започва регионалният младежки конкурс “Природата говори”

 

Loading