Велосипедирането е основен компонент на устойчивата градска мобилност и атрактивен вид туризъм, с все още недостатъчно изследван и понякога пренебрегван потенциал в България. Насърчаване му, като един чист начин на придвижване, е сред основните теми на политиките за градско развитие в XXI в. Ползите от него са неоспорими – пълно отсъствие на вредни емисии и нива на шум, положително въздействие върху здравето на практикуващите, ниски инвестиционни и експлоатационни разходи в сравнение с моторните превозни средства.

Фондация „ЕкоОбщност” традиционно е ангажирана с насърчаването и популяризирането на този вид транспорт както в градска среда, така и сред природата. Нашите минали и настоящи инициативи са свързани с обмен на информация и добри практики, повишаване капацитета на специалисти, работещи в сферата на мобилността, проучване и установяване на туристически велосипедни маршрути от международно до локално равнище, изграждане на веломаршрути, подобряване връзката и капацитета на организациите, работещи в тази сфера.

 

Минали проекти:

Пътят на Желязната завеса

Доброволци за велосипедна академия

Млади умове в подкрепа на устойчивата градска мобилност

Велосипедни маршрути по средното и долно течение на Дунав

 

Loading