Разработване на дългосрочна стратегия и мрежи за популяризиране и развитие на Балканската част на маршрута „Пътят на Желязната завеса“

 

Основната задача на проекта е да създаде работна рамка за изграждане на югоизточния участък от европейския веломаршрут „Пътят на Желязната завеса“, идея на евродепутата Михаел Крамер. Началната точка на маршрута е Баренцово море, обща му дължина е 7000 км, като минава през 20 европейски държави и стига до Черно море. Предложеният план от Българска асоциация за алтернативен туризъм (БААТ) и нейните партньори ще включва мерки за изграждане и промотиране на последния участък от маршрута с дължина 1700 км, който започва с границата между Сърбия и Румъния, минава през граничните райони между България и съседните Сърбия, Македония, Гърция и Турция, и завършва при Черно море. Българските партньори по проекта са БААТ, фондация „ЕкоОбщност“, Българска фондация „Биоразнообразие“ и Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, a международните – румънската вело асоциация „Байк атак“ и гръцката Община Тасос.

Проектът цели създаването на мрежа от заинтересовани страни, които да участват в разработването, както и да се оформят дългосрочни стратегии за изграждане, промотиране и използване на маршрута за развитие на алтернативния туризъм в граничните райони. Необходимо е и въвеждането на европейските стандарти за веломаршрути, които ще допринесат за усъвършенстването на велотуризма в България. В дейностите по проекта са включени проучване на терените и инфраструктурата, както и срещи с представителите от отделните райони – общините, местните НПО и собствениците на къщи за гости. Проектът предвижда шест работни семинара в различни райони и създаване на групи, които ще управляват дейността на местно равнище. Ще бъде направен анализ на приложимостта на проекта, на неговия туристически потенциал, като бъде проучено местното предлагане на туристически услуги, както и културно-историческите и природни ресурси в районите. След това ще бъде направена икономическа оценка на проекта и ще бъдат разгледани възможностите за финансиране. Проектът ще бъде представен на различни национални и международни туристически борси, промоционални събития и пресконференции, като се предвижда изработване на брошури и наръчник за всички участници на български, гръцки и румънски език.

Проектът се стреми да породи интерес към нуждите на велотуризма. Необходимо е и по-добро разбиране на концепцията на „Пътят на Желязната завеса“. Създаването на международна мрежа от участници спомага за по-добрата комуникация и за бъдещото развитие на проекта на местно, национално и трансгранично равнище. Ползите от неговото изпълнение са не само за преките участници, но и за всички, които предлагат или ползват услуги в сферата на алтернативния туризъм в тази част на страната. Проектът е насочен към устойчивото развитие в граничните райони, които са слабо населени и с недостатъчно разгърнат туристически потенциал.

За връзка: [email protected], www.baat.org, (02) 980 76 85.

Повече информация за велосипедния маршрут може да получите на: www.ironcurtaintrail.eu.

 

 

Проектът се съфинансира от Европейската комисия.

 

Loading