Международна партньорска мрежа за популяризиране, насърчаване и подкрепа на употребата на велосипед, като алтернативен начин на придвижване в градовете

 

Volunteers of Cycling Academy (VOCA)  е партньорска мрежа, създадена по проект на секторна програма „Грюндвиг” и администрирана от „Център за развитие на човешките ресурси“, чиято цел е да засили, подпомогне и насърчи дейността на активисти и доброволци от вело застъпнически организации, като:

 • повиши степента на техните знания и компетенции в областта на висококачествената вело инфраструктура чрез изучаване на реални примери от различни европейски градове, както и теоретични принципи на конструиране на вело инфраструктура и политики;
 • създаде възможност за обсъждане и споделяне на знания, умения и опит;
 • дава възможност за по-висока квалификация по отношение повишаване на осведомеността и уменията за сътрудничество с общини, пътни инженери, шофьори, полиция и жители.

В рамките на двете години (01.08.2011–31.07.2013), през които се провежда проекта, участниците ще посетят градове с висок или растящ дял на велосипеден транспорт като Копенхаген или Виена и ще научат кои са факторите, водещи до успех при убеждаване на хората да заменят придвижването с автомобил, с велосипед. Ще бъдат посетени и не толкова развити в това отношение градове, за да се потърсят техните нужди и да се добие ясна представа как те да бъдат постигнати. По време на тези „практически уроци” участниците ще сравняват различните условия на движение в посетените градове, търсейки примери за добри практики, които биха могли да бъдат приложени и на други места, както и ще идентифицират проблеми, които следва да бъдат решени на местно или европейско равнище.

В края на проекта ще бъде подготвен и издаден сборник с добри практики, който да се използва от всеки интересуващ се от информацията.

Един от резултатите от този проект ще бъде оценка на най-важните и спешни нужди на европейския колоездач, както и изготвяне на доклад за отрицателно влияещите фактори, които забавят развитието на про-вело решения. Това ще бъде социалният принос на велосипедната общност от потребители, които вече изполват този начин на придвижване, към бъдещите политики на ЕС по отношение на устойчив транспорт и развитие на градската среда.

Партньори по проекта са 12 организации от различни европейски градове:

 1. Stowarzyszenie Zielone Mazowsze
 2. Magyar Kerekparosklub, Hungarian Cyclists’ Club (HCC)
 3. Auto*Mat
 4. Foreningen Frie Fugle
 5. A Contramano: Asamblea Ciclista de Sevilla
 6. Asociatia MaiMultVerde
 7. Mariborska kolesarska mreza
 8. IG Fahrrad
 9. Podilatokinisi Cyprus Cycling Association
 10. MUBi – Association for the Urban Mobility on Bicycle
 11. Dublin Cycling Campaign
 12. Фондация „ЕкоОбщност“, BEPF

Пълна информация за дейностите и изминалите срещи по проекта можете да намерите тук.

 

Loading