Доброволци за велосипедна академия

Доброволци за велосипедна академия е партньорска мрежа, чиято цел е да засили, подпомогне и насърчи дейността на активисти и доброволци от вело застъпнически организации, като повиши степента на техните знания и компетенции в областта на висококачествената вело инфраструктура чрез изучаване на реални примери от различни европейски градове.