Започна националният конкурс „Влез в час с уроците на природата“, организиран от първата в България мрежа за образование за устойчиво развитие, осъществявано чрез методите на неформалното образование „Златен орех“. Мрежата е съвместно начинание на 7 неправителствени организации, работещи в сферата на опазване на околната среда, сред които и Фондация „ЕкоОбщност“. Темата на конкурса е насочена към природата и ролята на човека, а в състезанието могат да се включат ученици, учители, нестопански организации и представители на социално отговорния бизнес. Наградите за победителите са повече от привлекателни – обучителен уикенд в „Училище сред природата” в с. Гудевица, общ. Смолян и в младежкия еколагер в с. Очин дол, общ. Мездра.

Средношколците от цялата страна и техните преподаватели са приканени да разкажат за най-интересния час, посветен на грижата за природата, който са имали или да опишат своята идея за такъв, включително чрез рисунка или видео клип. В конкурса могат да участват и нестопански организации и институции, като представят своята най-успешна образователна инициатива или занимание, посветени на отговорното отношение към околната среда. Организаторите отправят предизвикателство и към представителите на бизнеса, които имат активно отношение към образованието като път за постигане на устойчиво развитие. Те могат да се включат в конкурса, като представят своя практика/продукт в областта на извънучилищното екообразование.

Конкурс „Влез в час с уроците на природата“ е инициатива в рамките на проект „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие”, изпълняван от седем неправителствени организации – Фондация „Екоцентрик”, Фондация „ЕкоОбщност“, Сдружение „Клуб приятели на ПП „Врачански Балкан”, Сдружение „Екомисия 21 век“, Сдружение ГЕУМ, Сдружение „Зелени Балкани“ и НЧ „Бъдеще сега 2006”. Проектът започна преди една година, мотивиран от необходимостта за стандартизиране на качеството на образованието за устойчиво развитие в страната и от липсата на мрежа от организации, които ефективно да обменят опит и добри практики, и да популяризират своите дейности в тази сфера.

Златен орех” е мрежа от организации в България, които работят и предлагат услуги в сферата на образованието за устойчиво развитие, осъществявано чрез методите на неформалното образование. Тя е отворена за всички съмишленици на идеята за учене през целия живот – нестопански организации и бизнес, учители и учащи, местни общности и медии, образователни и други държавни институции, които търсят или провеждат обучения с такава насоченост. Всички заинтересовани страни ще могат да кандидатстват и се присъединят към мрежата още тази пролет.

Условията за участие и подробна информация за конкурса можете да намерите на интернет страницата на мрежата „Златен орех“ – www.zlatenoreh.net.

 

КОНКУРС „ВЛЕЗ В ЧАС С УРОЦИТЕ НА ПРИРОДАТА“ 

 

Кой може да участва

 • ученици от 8. до 12. клас
 • учители в начално, основно и средно образование
 • нестопански организации и институции, извършващи образователни дейности
 • социално отговорен бизнес

 

Категория за ученици

Кой е най-интересният час, свързан с природата и човека, който сте имали досега? А какъв час си мечтаете да имате? Разкажете ни за най-готиния час по опазване на околната среда и мястото на човека в нея, на който сте присъствали или искате да имате, като ни изпратите:

 • рисунка – снимка на рисунката в дигитален формат или самата рисунка в дигитален формат заедно с кратко описание към нея, от което да става ясно дали това е идея за провеждане на часа, или вече проведен час,

или

 • видеоклип – връзка (в youtube, vimeo, vbox7 или друг сайт за споделяне) към свой клип с продължителност до 10 минути заедно с кратко описание към него, от което да става ясно дали това е идея за провеждане на часа, или вече проведен час.

За участие ще се допускат ученически отбори, състоящи се от до трима ученици, от 8. до 12. клас, и един техен учител.

 

Категория за учители

Имате идея за провеждане на един необикновен час по опазване на природата и мястото на човека в нея? Опишете ни я в свободен текст до 1 печатна страница.

 

Категория за нестопански организации и институции, извършващи образователни дейности

Представете ни своята най-успешна образователна инициатива или занимание, като ни изпратите:

 • описание в свободен текст до 1 печатна страница; или
 • снимка и свободен текст към нея до 1 печатна страница; или
 • връзка (в youtube, vimeo, vbox7 или друг сайт за споделяне) към видеоклип с продължителност до 10 минути и свободен текст към него до 1 печатна страница. 

 

Категория за социално отговорен бизнес

Ако вашият бизнес има активно отношение към образованието като път за постигане на устойчиво развитие, включете се в конкурса, като ни представите най-добрата си практика или иновация (услуга, игра, играчка, книга и др.) в областта на екообразованието или извънучилищното образование. Изпратете ни описание в свободен текст до 1 печатна страница и приложете онагледяващи материали по своя преценка.

 

Как да участвате

Изпратете своите предложения до 10.02.2016 г. на [email protected] или на адрес: гр. София 1309, ул. Царибродска 51-59, вх. А, ет. 1, за фондация „Екоцентрик“ (важи датата на пощенското клеймо). Не забравяйте да напишете своите имена, училище/организация, населено място, ел. поща и телефон.

С участието си в този конкурс вие се съгласявате предложенията и имената ви да бъдат публично известявани и публикувани в печатни и онлайн медии. Всички желаещи могат да участват с до 3 предложения в своята категория. Приемат се кандидатури само на български език и за занимания, осъществявани на територията на страната.

 

Срок за участие

10.01.2016 г. – 10.02.2016 г.

 

Как ще протече конкурсът

Получените в срок предложения ще бъдат разгледани от жури, което ще излъчи победителите и подгласниците във всяка от категориите. Печелившите ще бъдат обявени на www.zlatenoreh.net и https://www.facebook.com/ourbg.

Наградите ще бъдат връчени през месец март по време на заключителното събитие по проект „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие“. Всички печеливши ще бъдат уведомени и по ел.поща.

 

Наградите

 • Трите най-добри идеи в категория „Ученици“ получават неформален обучителен уикенд в младежкия интерпретационен еколагер в с. Очин дол, общ. Мездра, ПП „Врачански Балкан”.

За всички участници се осигуряват нощувки, храна и двудневно занимание. Транспортните разходи са за сметка на участниците.

 • Трите най-добри идеи в категория „Учители“ и трите най-добри идеи в категория „Нестопански организации и институции“ получават неформален обучителен уикенд в „Училище сред природата” в с. Гудевица, общ. Смолян.

За всички участници се осигуряват нощувки, храна и двудневно занимание. Транспортните разходи са за сметка на участниците. В категория „Нестопански организации и институции“ наградите важат за един представител от организациите-победители. 

 • Трите най-добри идеи в категория „Социално отговорен бизнес“ получават почетна статуетка „Златен орех“ и безплатно рекламно позициониране в първата в България мрежа за образование за устойчиво развитие „Златен орех“.

 

За информация и въпроси

Пишете на [email protected], https://www.facebook.com/ourbg или посетете www.zlatenoreh.net.

 

Проектът „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009 – 2014 г.

www.ngogrants.bg

 

Свързани новини:

Започна конкурсът за най-интересно екообразователно занимание

Конкурсът за най-интересно екозанимание продължава до края на февруари

Платформата „Златен орех“ започва работа

 

Loading