През 2019 г. се отбелязват 80 години от обявяване на Кайлъка за защитена местност. Тази защитена територия край Плевен се обитава от ценни животински и растителни видове, някои от които са включени в Червената книга на България.

Във връзка с юбилея на защитена местност Кайлъка фондация ЕкоОбщност организира:

 

КОНКУРС „Кайлъка – любимо кътче от природата“ 

 

Обичаме защитена местност Кайлъка и търсим в нея връзка с природата не само през почивните дни, а ежедневно – като място за почивка, разходка, пикник, бягство от суетата и шума на града. Нейната природата е дом на растителност, чиито красота и ухание радват сетивата ни. Там намираме и своите предпочитани места за игра и забавления с приятели и близки, за каране на велосипед и лодки, за спортуване. Песните и полетът на птиците, сянката и прохладата от дърветата превръщат тази местност в любимо място за плевенчани и гостите на града. Територията се обитава от различни видове насекоми и животни – птици, влечуги, земноводни и бозайници, някои от които са особено ценни и защитени от закона. Понякога ги забелязваме, но друг път те остават скрити за нас, запазвайки в тайна обитанията си.

Какво е за вас защитена местност Кайлъка? Защо е важно да я опазваме? Чий дом е и как ние, хората, трябва да „гостуваме“ на нейните обитатели, без да влошаваме средата им на живот? Какво може да се промени, за да запазим местообитанията на ценните видове животни и растения в нея?

Ако учите в училище в град Плевен, този конкурс е за вас и вашите идеи!

Участвай! Разкажи или представи какво виждаш в Кайлъка, какво ти харесва? Кое е в полза на природата и помага да я съхраним? Кое има неблагоприятно въздействие върху нея и как можем да го променим?

Направи рисунка, снимка, видео клип. Изработи плакат, колаж или приложна творба. Предложи идея за насърчаване промяна в отношението на хората към защитена местност Кайлъка като към природна ценност, чийто растителен и животински свят си струва да бъде опознат и съхранен, за да му се радваме и занапред.

 

Кой може да участва

 • ученици от 1. до 12. клас от училища в град Плевен.

 

Категории

 • Категория 1: есе
 • Категория 2: рисунка, фотография, кратък филм, клип
 • Категория 3: плакат, колаж, дърворезба, инсталация, мини скулптура и др.
 • Категория 4: идея за инициатива, която бихте искали да организирате, за да насърчите опознаването и опазването на животните, растенията и местообитанията в защитена местност Кайлъка.

 

Условия за участие

Конкурсът има 4 категории, като 1 участник има право да се включи във всяка категория с най-много 1 творба или идея – самостоятелно или в група.

Всички изпратени творби трябва да са авторски, направени от участника/участниците, като единствено те притежават всички авторски права върху тях, включително правото на публикуване и възпроизвеждане.

Всеки участник или група участници носи лична отговорност да представя единствено собствени произведения, които не нарушават авторски права на други хора. Всички творби следва да са направени самостоятелно или в съавторство от представящите ги участници.

Фондация „ЕкоОбщност” не носи отговорност пред трети лица за некоректно предоставени чужди творби. Отговорността е изцяло на участника в конкурса, който ги е представил като свои.

С изпращането на творбите за участие всеки участник-автор дава съгласието си творбата да бъде използвана от фондация „ЕкоОбщност” за следните цели: оценка от членовете на журито на конкурса, представяне в информационни и комуникационни материали за конкурса от фондация „ЕкоОбщност” на интернет страницата й (bepf-bg.org), във фейсбук профила й и до медии (в прессъобщения и друга комуникация). Всеки участник също така се съгласява, при поискване от фондация „ЕкоОбщност”, временно да й предостави оригиналната творба, с цел оценка от журито и/или организиране на изложба за популяризиране на конкурса и представените в него идеи.

С участието си в този конкурс вие се съгласявате творбите и имената ви да бъдат публично известявани и публикувани в печатни и онлайн медии.

Приемат се кандидатури само на български език.

 

Как да участвате

Всяка творба се представя в електронен формат (като прикачен файл или изпратена връзка за изтегляне на файл) на ел. адрес [email protected]. Допустимите формати за отделните категории са посочени по-долу. За художествени произведения като рисунки, колажи, дърворезба, мини скулптура се изпраща файл/ файлове със снимки на творбата.

 • Категория 1 – изпратете в DOC/ODT формат текст до 550 думи;
 • Категория 2 (рисунка, фотография) и Категория 3 (плакат, колаж, дърворезба, инсталация, мини скулптура) – изпратете до 5 снимки в дигитален формат (JPG/JPEG), представящи творбата ви. Минимална големина на изображението: 3000×4500 пиксела с резолюция не по-малка от 200 dpi. Файловете не трябва да са по-големи от 7 МВ.
 • Категория 2 (кратък филм, клип) – изпратете връзка за сваляне на творбата от интернет страница, предлагаща изпращане на видео файлове (напр. wetransfer.com). Ограничение за размера на файла: до 1 GB.
 • Категория 4 – изпратете в DOC/ODT или видео формат (с размер на файла до 1 GB) представяне на идеята си. Опишете/покажете какво бихте осъществили, с кого, как бихте привлекли съмишлениците си и популяризирали идеята и действията си сред ваши връстници или по-широка публика. Изпратете връзка за сваляне на творбата от интернет страница, предлагаща изпращане на видео файлове (напр. wetransfer.com).

Всяка кандидатура следва да е съпътствана от:

 1. Информация за името на участника/иците, възрастта им, училището в град Плевен, в което се обучават;
 2. Ел. адрес, телефон за връзка и подписана декларация за съгласие. Формуляр на декларацията може да бъде изтеглен оттук: Декларация за участие в конкурс за дете и пълнолетен участник.

За непълнолетните участници декларацията и контактната информация следва да бъдат предоставени от законния им представител (родител/настойник). Кандидатури, които постъпят без декларация за съгласие за участие, няма да бъдат допуснати за разглеждане от журито.

 

Срок за участие:  8 декември 2019 г.

 

Как ще протече конкурсът

Получените в срок предложения ще бъдат разгледани от жури, което ще излъчи победителите в конкурса. Наградите в четирите категории включват образователни материали и занимателни игри. Резултатите ще бъдат публикувани на интернет и фейсбук страницата на фондация „ЕкоОбщност“. Отличените участници ще бъдат уведомени по ел. поща и телефон, като церемонията по награждаване, на която ще бъдат обявени резултатите, ще се проведе в гр. Плевен на 19 декември 2019 г.

 

За информация и въпроси

Можете да се свържете с нас на ел. поща [email protected] или по телефон на 0882 620 948.

 

Проект „Кайлъка – живата изследователска лаборатория
на природата” е подкрепен финансово от Обществения
борд на TELUS International в България и се
осъществява от фондация „ЕкоОбщност” в сътрудничество
                  с Регионален исторически музей - Плевен.

 

Loading