Дърветата както в естествената си среда, така и в градовете са изключително природно богатство и наследство с ценна еколого-биологична, културно-историческа, декоративна и естетическа стойност. Опазването им е съществено за съхраняване на биологичното разнообразие и освен че поддържат живота като цяло, те създават неповторима и привлекателна зелена среда във и извън населените места.

Хилядите години човешка цивилизация по нашите земи са довели до унищожението на голяма част от естествените горски масиви, покривали някога територията на страната ни. Зачестилите природни бедствия и човешката дейност в днешно време продължават да намаляват горските площи в България. Естествените възстановителни сили на гората не успяват да противостоят и компенсират темпото, с което ние я консумираме и пожарите я унищожават, а урбанизацията и влошената екологична обстановка я увреждат.

Не по-малко важно е състоянието, грижата и съхраняването на растителността в градовете, където тя има съществена роля за пречистване на въздуха, намаляване на шума и замърсяването, улавяне на водния отток, регулиране на влажността, температурата и микроклимата, обособяване на места за отдих и т.н. Дърветата в населените места, особено вековните, са неповторима част от градския пейзаж и история. Вярваме, че всеки от нас може да оцени тяхното значение и спомогне за опазването и увеличаването им.

Със своята работа се стремим да привлечем и насърчим повече съмишленици и приятели, които ценят и обичат горите и дърветата, да опознаят и се насладят по своему на великолепието на тези красиви природни създания, да чуят вплетена в клоните им хорска мълва, да усетят свещеното им присъствие, лековитата им сила и магическа сянка. А също да помогнат да ги има и занапред.

Основните ни дейности в тази посока са свързани с: организиране на залесителни акции и полагане на дългосрочна грижа за новозасадени горски терени; провеждане на ежегодния ни конкурс „Дърво с корен“ за любими на хората дървета; изнасяне на уроци и образователни занимания за деца и младежи на открито и в класната стая; предоставяне на съвети и насоки на граждани, неформални сдружения и групи, граждански организации и бизнес компании, свързани с грижата и засаждането на дървета в градска и природна среда; сътрудничество с експерти за извършване на огледи, издаване на препоръки и осъществяване на мерки за подобряване състоянието на отделни дървета; издаване на информационни материали, наръчници, видеа; разгласяване на ценната роля и застъпничество за зелената система, горите и дърветата, чрез участие в съответни събития, работни групи, обществени обсъждания, изготвяне на становища, подаване на сигнали и др.

Повече за нашите усилия да запазим дърветата и как да се включите в тях може да научите от текущите и миналите ни проекти, видни на тази страница.

 

Текущи проекти:

Инициатива „Посади дърво!”

Конкурс „Дърво с корен”

Минали проекти:

Вековните дървета във вековния град

 

Парк „Славейкови дъбове“ – непознатото софийско съкровище

Loading