Фондация „ЕкоОбщност“ работи от края на 2003 г. в подкрепа на български организации и граждански групи, които се вълнуват от запазване на равновесието между хората и заобикалящата ни среда – градска и природна. Работим за привличане на средства за подкрепа на граждански инициативи по опазване на биоразнообразието, по насърчаване ползването на възобновяеми енергийни източници и енергийната ефективност, по подобряване на градската среда и мястото ни на живот със собствени усилия, по изграждане на екопътеки за пешеходен и велотуризъм и популяризиране на културно-историческото и природно наследство и др.

Стремим се да подпомогнем реални и искрени усилия на гражданите не само да запазим ценната ни природа, но и да станем общество, което с начина си на живот показва осъзнаване, зрялост и разбиране, че ресурсите и Земята са общи и отговорността да ги стопанисваме и пазим – споделена и на всеки.

През годините сме подпомогнали над 250 граждански начинания и проекти, чрез различни финансиращи програми и фондове, част от които може да разгледате на тази страница.

 

Приключили програми:

Фонд за подкрепа на НПО към ФМ на ЕИП

Развитие на устойчив туризъм по поречието на река Дунав

Място за живот

Градски предизвикателства

Съгради промяна

 

 

Loading