Гимназисти от Лесотехническата гимназия в Берковица и СОУ „Иван Вазов“ във Вършец представиха на съучениците си интересна информация по случай Европейските дни на птиците. Те се отбелязват всяка година в първите почивни дни на октомври, тъй като по това време милиони птици започват своята миграция от Европа към Африка. Целта беше не само да се докоснат младежите до очарованието на огромните прелитащи ята, но и да се обърне внимание върху немалкото опасности, които заплашват птиците по дългия им път.

През изминалите четири месеца 17 ученици от Вършец и Берковица участваха в инициативи за опознаване и опазване на биоразнообразието от защитени и редки видове птици, населяващи двете защитени по Натура 2000 зони край родните им места. Младежите се включиха и в зелен летен лагер, където преминаха теренен практикум за наблюдение на птици и изнасяне на беседа по познавателния маршрут на белоглавия лешояд във Врачански Балкан. За да споделят своите впечатления и новите знания и умения, които са придобили от участието си в образователните занимания, на 3 и 4 октомври те направиха представяния пред свои връстници в училище. С презентациите си показаха любопитни факти от живота на птиците, тяхното значение за съхраняване на видовото разнообразие в природата, а също и напомниха как всеки човек може да помогне за опазването им. По този начин новообучените водачи искаха да се присъединят към ежегодния празник, посветен на мигриращите птици и да приобщят повече млади хора към екозащитната идея.

Тази година Европейските дни на птиците се отбелязват на 1 и 2 октомври. Събитието се празнува от 1993 г. насам по инициатива на международната партньорска мрежа BirdLife International. Обичайно в честването се включват множество организации от десетки страни в Европа и Централна Азия, които предлагат разнообразни дейности за широката общественост, сред които и наблюдение на прелитащите на юг птици. Миналата година по време на организираните над 1000 събития в 41 страни са били преброени почти 5 милиона птици.

Проект „Млади водачи за опознаване и опазване на биоразнообразието в района на Натура 2000 защитени зони „Врачански Балкан“ и „Западна Стара планина и Предбалкан“ се изпълнява от фондация „ЕкоОбщност“ в партньорство със СОУ „Иван Вазов“, гр. Вършец и Лесотехническа професионална гимназия, гр. Берковица и се финансира в рамките на програмата „Мтел еко грант – природа с бъдеще“.

За повече информация за програмата посетете www.mtel.bg/priroda

 410 посещения