Илиен Илиев е еколог на свободна практика и част от екипа на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие. Завършил е магистратура по „Екология и опазване на околната среда“ в Техническия университет във Варна.

Има над 25-годишен опит в разработване, управление, отчитане и оценяване на проекти; фасилитиране на регионални форуми; обучения и консултиране на граждански организации. Работил е като експерт към програми на министерства, НПО и UVDP, предоставял е обучения по създаване на общински програми за устойчиво развитие и по управление на нестопански организации. Спомогнал е за провеждането на десетки инициативи и се гордее с участието си в предизвикването на първия успешен екореферендум в България – срещу изграждането на инсинератор в Каспичан, провел се през 2014 г. Член е на Морски клуб „Приятели на морето“ и на Управителния съвет на „Национален алианс за работа с доброволци“.

Основните му интереси са свързани с опазването на околната среда, управлението на отпадъци, възобновяемите енергийни източници, вертикалното озеленяване и училищните образователни програми.

Автор е на редица публикации: „Устойчива Варна“, „Пример за създаване на индикатори за устойчиво развитие”, „Как да организираме кампания за разделно събиране на хартия „Лист по лист”, „Как да организираме кампания за спестяване на СО2”, „Как да организираме кампания за вертикално озеленяване на сгради”.

 

Експертна област за предоставяне на безплатни консултации:
  • гражданско участие и успех в граждански инициативи,
  • взаимодействие с институции,
  • решаване на местен екологичен проблем,
  • организиране на кампании.

Може да се свържете с Илиян на ел.поща: [email protected].

 

Обучения

Илиян провежда безплатни обучения за граждански организации, групи, движения и активисти по следните теми:

  • „Как да бъдем активни граждани“;
  • „Как да направим гражданските организации по-успешни“;
  • „Въвеждащо обучение за доброволци“.

Записи от предходни негови онлайн обучения може да гледате тук:

  • „Как да бъдем активни граждани“ – част 1, част 2, част 3 (избрани откъси).
  • „Как да направим гражданските организации по-успешни“ – част 1, част 2 (избрани откъси).

 

Подкасти

Чуйте разговорите на Илиян с дейни хора от страната, които разказват за начинанията си и споделят ценен опит в областта на гражданските действия.

Направи си сам #ПАРКче, за да ти е хубаво!

Обединени от идеята за красиво и чисто място за живеене

 

Партньори