Невена Цветкова е ландшафтен архитект, учител по парково строителство в Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия „Арх. Камен Петков“ в Пловдив.

Има дългогодишен опит в областта на ландшафтната архитектура, участвала е в поддържането на зелената система в Асеновград, многократно е оказвала съдействие и методическа подкрепа на граждани по въпроси, свързани с градската среда. Член е на Съюза на ландшафтните архитекти в България и на Научно-техническото дружество по озеленяване към Дома на техниката в Пловдив.

Основните й интереси са насочени към подобряването на градската среда и зелената система в населените места, опазването на природата и биоразнообразието, и гражданския активизъм.

В момента подготвя „Наръчник за засаждане, поддържане и резитба на декоративни дървета и храсти в населените места“, чиято цел е да подпомогне и подобри работата на общинските предприятия и фирми в страната, занимаващи се с тази дейност.

 

Експертна област за предоставяне на безплатни консултации:
  • зелена система,
  • градска среда,
  • засаждане, поддържане и резитба на дървета и храсти.

Може да се свържете с Невена на ел.поща: [email protected].

 

Обучения

Записи от проведени от Невена онлайн обучения за граждански организации, групи, движения и активисти може да гледате тук:

 

 

Партньори