Предложението за създаване на „екостая” на СОУ „Отец Паисий”, гр. Враца е победителят в последната, пета категория „Идея за инициатива” на регионалния младежки конкурс „Природата говори”, организиран от Фондация „ЕкоОбщност”. Младежите имат желание да превърнат една от стаите на най-малките си съученици от I и II клас в „екологична” класна стая.

Свои предложения за тази интересна категория в конкурса изпратиха общо 14 групи ученици от Берковица, Враца, Зверино, Кюстендил и Сливница. Целта бе младежите да представят свой проект за инициатива, касаещ съществуващ екологичен проблем в тяхното населено място и да предложат дейности за разрешаването му, за привличане на обществено внимание към него, за повишаване на информираността и др.

Подадените предложения бяха оценявани от жури, в състав: Магдалина Чавдарова (ландшафтен архитект, Сдружение „Див Рошков”), Мартина Попова (платформа „Прозрачни планини”) и Веселин Цветанов (Фондация „Цвете”). Те класираха получените предложения в следния ред:

I място за учениците от XI А и XII А клас на СОУ „Отец Паисий“, гр. Враца, с ръководител Васил Ангелов за инициативата „Екостая”.

Предложението им включва създаване на стенопис и обособяване на малка ботаническа градина с аквариум вътре в помещението. Те планират да потърсят и възможност за създаване на пермакултурна градинка в двора на училището.

Untitled-1
Примерен стенопис за изработване в екостаята. Автор на проекта: Десислава Петрова, XIIa клас, СОУ „Отец Паисий“, гр. Враца.

II място за учениците от VII клас от Трето основно училище „Иван Вазов”, гр. Берковица, с ръководител Ани Иванова за инициативата „Изграждане на велостоянка”.

Идеята цели повишаване на физическата активност на подрастващите и привикването им към използване на алтернативен транспорт, чрез изработване и монтиране на велостоянка в двора на училището.

III място за Клуб по екология „Таралежите” от ПМГ „Акад. Иван Цветанов”, гр. Враца с ръководител Жулиета Босилкова за инициативата по опазване на Белоглавия лешояд в Природен парк Врачански Балкан.

Предложението предвижда изработване на керамични плочки-сувенири, картички и постери с белоглав лешояд, организиране на благотворителен базар за продажба на сувенирите, съпроводен с рекламна кампания за информиране на населението. Целта му е да запознае местното население, живущите в района на Природен парк Врачански Балкан и в резерват Врачански карст с феномена белоглав лешояд и да създаде приятелско отношение на живущите в района, включване на повече млади хора в доброволчески акции за събиране на храна на белоглавия лешояд и в акции за набиране на средства за поддържане на волиерата в с. Долно Озирово.

Победителят в категорията ще получи за награда сумата от 200 лв., които ще подпомогнат извършването на набелязаните дейности. Идеята ще бъде наградена на място, в самото училище. Така екипът на Фондация „ЕкоОбщност” ще има възможността да се срещне с предложилите я ученици, в средата където тя предстои да бъде реализирана.

Регионалният младежки конкурс „Природата говори“ беше обявен в средата на юни тази година и завърши на 1 ноември. Инициативата обхвана училищата от 11 общини в Западна България – Трън, Брезник, Годеч, Сливница, Кюстендил, Монтана, Враца, Вършец, Чипровци, Берковица, Мездра.

Категория 5 – „Идея за инициатива” на конкурса „Природата говори” се осъществява в рамките на проект „Климатът зависи от нас – засилване на гражданското съзнание и участие по отношение на проблемите, свързани с климатичните промени, в училища и местни общности в Западна България” реализиран с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Loading