Коалиция „За да остане природа в България” и Община Балчик Ви канят на среща дискусия за природата, осъществена с подкрепата на фондация „ЕкоОбщност” и ФРМС в рамките на ФМ на ЕИП. Заповядайте на 15 май 2010 (събота) от 13.00 ч. в залата на Общински съвет на Община Балчик на разговор за природата като ресурс за развитие на регионите и поминък за местните хора!

На срещата ще се обсъждат: възможностите и заплахите за развитието на алтернативен и селски туризъм по северното Черноморие; опита на тези, които вече са успяли да направят нещо в тази насока; ползите и ограниченията, свързани с включването на земи в региона към европейската мрежа „Натура 2000”; възможности за финансиране на проекти за развитие на общините и на частни предприемачи по европейските програми.

Организатори и лектори: коалиция „За да остане природа в България” и експерти от асоциация „Планини и хора”, „Българска асоциация за алтернативен туризъм”, „Българска фондация Биоразнообразие”, „Българско дружество за защита на птиците”.

 

 169 посещения